Rådgivning i skoven

Skovgennemgang med skovfogeden

Rådgivning om skovdrift er stadig den ydelse, som er mest efterspurgt blandt vores medlemmer. Sammen med skovfogeden gennemgår I skoven og de enkelte bevoksninger. Formålet er at vurdere den generelle tilstand og de enkelte bevoksninger.

Rådgivning ud fra dine behov

På baggrund af tilstanden og dine målsætninger med ejendommen rådgiver skovfogeden dig. Ofte drejer samtalen sig ligeså meget om jagt- og herlighedsværdi, som egentlige driftstiltag, som tynding, hugst og kulturarbejde. Vi har ingen ansatte skovarbejdere eller skovmaskiner som skal holdes i gang, så du kan regne med at rådgivningen tager udgangspunkt i netop din ejendom og dine ønsker.

Vi påtager os selvfølgelig gerne det udførende arbejde i skoven. Men valget er dit, og du er ikke forpligtet til at bruge os. På den måde kan du være sikker på at du har modtaget den fagligt bedste rådgivning.