Stormfald- og skovrejsningsforsikring

Skovdyrkerforeningen kan tilbyde 2 fordelagtige forsikringsordninger.

En basisforsikring mod stormfald, som kun kan tegnes i forbindelse med ejerskifte eller etablering af hel ny skov (tegningsregler – fastsat af Staten) samt en skovbrandforsikring.

Basisforsikringen mod stormfald er et tilbud til alle skovejere, mens skovbrandforsikringen alene er et medlemstilbud. 

Begge ordninger administreres af skovdyrkerforeningen, som også bistår med yderligere oplysning. Tryg og Codan er de bagvedliggende forsikringsselskaber til ordningerne.

Læs om forsikringerne

Åbner eksternt link i et nyt vindueher.

Begæring sker ved udfyldelse af en særskilt forsikringsbegæring, som kan hentes

Initierer fildownloadher

.

Begæringen udfyldes og sendes til Skovdyrkerforeningen Midt pr. mail til midt@remove-this.skovdyrkerne.dk eller pr. brev til Parallelvej 9A, 8680 Ry.