Skab ejerglæde og herlighedsværdi

Gå ikke på kompromis med ejendommens herlighedsværdi, når det perfekte kan opnås. Skovdyrkerne tilbyder kompetent rådgivning og faglig sparring om jagt, natur og vildtpleje og tager altid udgangspunkt i dine drømme og visioner for ejendommen.

Viden, inspiration og kompetent rådgivning

Jagt, vildt og en varieret natur er nogle af de grundlæggende elementer når ejendommens herlighedsværdi opfattes og vurderes. Herlighedsværdi skaber ejerglæde og tilfredshed i form af natur og jagtoplevelser. Herlighedsværdi tilfører også ejendommen en kontant belønning i form af en højere salgspris eller jagtleje.

Skovdyrkernes mange rådgivere har flere års erfaring med ejendomsudvikling og planlægning. Opgaverne spænder vidt, lige fra placeringen af en remise til det store overblik i form af en helhedsplan for en eller flere ejendomme. En stor del af denne viden og erfaring er samlet i Skovdyrkernes videnbase ”Natur og vildt”, hvor du også kan finde svar og inspiration.

 

Skovdyrkerne rådgiver om og udfører:

  • Biotopplaner, naturplaner og inspirationsplaner
  • Levende beplantninger i form af skov, remiser og hegn
  • Søer og vandhuller
  • Jagtforbedringer
  • Vildtagre
  • Vildtvenlig landbrugsdrift
  • Vildtvenlig skovdrift
  • Tilskudsmuligheder

Det starter altid med et besøg på ejendommen:

Hvornår har du sidst fået ejendommens status og potentiale for herlighedsværdi gennemgået med andre øjne? Et inspirationsbesøg tager ofte et par timer og giver det rette overblik over ejendommens status og potentiale. Få bekræftet om ejendommen er på rette vej, eller om der ligger nogle oplagte muligheder, som ikke er udnyttet.