Plant læhegn og hjælp markvildtet.

Overvejer du at etablere nye beplantninger til gavn for natur og vildt... eller markdrift? Skovdyrkerne har mange års erfaring med at plante og passe læhegn og småbeplantninger. Du er meget velkommen til at kontakte Skovdyrkernes læplantningskonsulent. Han kan rådgive dig om dine muligheder og henvise til din lokale skovfoged. 

Fra plan til beplantning

Skovdyrkerne rådgiver dig om beplantning, valg af planter og vi kan bistå med entreprise. Vi rådgiver om muligheder, der sikrer et oplyst grundlag til at beslutte hvilken løsning, der passer bedst til ejendommen.

Skovdyrkernes totalkoncept for læhegn og småbeplantninger indeholder:

  • Projektering, planteplaner og myndighedsbehandling
  • Forberedende jordbearbejdning
  • Planter og plantning
  • Evt. efterplantning
  • Renholdelse i 3 vækstsæsoner

Opbygning af beplantninger

Skovdyrkernes beplantninger bygger på et vildtvenligt og landskabsæstetisk koncept, der tilgodeser årstidens variationer for læ, udspring, farve og fødeemner.

Anlæg sker med brug af mange forskellige arter af buske, halvtræer og træer i 3-6 rækker eller som remiser.

Kontakt Skovdyrkernes læplantningskonsulent Anders Brøgger Jensen på 51 36 24 25 eller

Åbner vindue til at sende en mailabj@remove-this.skovdyrkerne.dk

 for tilbudsgivning, herunder plantning og pleje og mulighederne for tilskud.