Viden og inspiration

Skovdyrkerne har samlet  praksisnær viden om natur og vildt. Vi har artikler om terrænpleje, om anden pleje, om forvaltningsplaner, om vildtarter, om vildtplanter, om regler, om tilskud mv. Se oversigt over artiklerne her

For rigtig mange lodsejere er synet af en flok agerhøns, råvildtet i skovbrynet eller den høje fasan lidt bag haglbøssens sigtekorn et positive bidrag til livskvaliteten. Og handler det om natur og vildt, kan man gøre rigtig meget for livskvaliteten hjemme på matriklen. Men det er selvfølgelig ikke ligegyldigt, hvad man gør.

Beplantning er et af de væsentligste virkemidler. Det kan være læhegnet, remisen, krattet ned til vandhullet, store enkelt træer i markhjørnet eller bevoksningen på et fortidsminde.

Beplantningen kan kombinere mange formål, som alle gavner flora og fauna. Frugtbærende træer og buske er et supplement til mange dyrs føde ikke mindst om vinteren. Læ, dækning og nattesæde til jagtbare arter eller blomster til bierne er andre af vedplanternes støttefunktioner.

Hertil kommer det æstetiske og glæden når hegnene blomstrer i et hvidt brus på skift hen over foråret. Senere følger efterårsfarverne på løvet, og endelig nåletræernes grønne skær om vinteren.

Vi er alle forskellige og har forskellige ønsker og drømme. At arbejde med naturen og vildtet på sin ejendom er derfor en meget individuel sag. Er det primære formål at få point nok i biotopplanen til at kunne udsætte den mulige mængde fuglevildt, at skabe den bedste oplevelse omkring forårets bukkejagt, at fremhæve en udsigt, at lukke et indkig eller …..?

Vil man følge med i lovgivning, jagtlejens udvikling og tilskudsmuligheder til alt fra læplantning, mulighed for etablering af vanhuller og udsætningsregler, er det her man kan finde det nyeste. Vil man vide noget om udsætning af krebs eller skabelse af optimale vilkår for agerhøns er det også her man kan finde inspiration.