Op til 32.000 kr. pr. ha. i tilskud til privat skovrejsning

Det er nu, du skal planlægge din private skovrejsning. Aldrig har tilskuddene til privat skovrejsning været gunstigere.

Skovdyrkerne hjælper dig med design af din skovrejsning og med at søge tilskuddet til den. Vi kan naturligvis også plante din nye skov. Læs mere på skovrejsning.dk

  •  

Bevar grundbetalingen på arealet, og det endda på ubestemt tid

At plante eller rejse skov er godt for søer, fjorde og indre farvande. Det er drivkraften bag  skovrejsningsordningen. Heldigvis er det at plante skov også godt for rigtig mange andre ting - naturoplevelser, biodiversitet, jagt og produktion - så der er mange grunde til at interessere sig for tilskudsordningen til skovrejsning.

Skovrejsning på landbrugsjord er indskrevet i

Åbner eksternt link i et nyt vinduefællesskemaet

  og det giver dig således mulighed for at beholde din grundbetaling på arealet.

Tilskuddet gives til plantning af fritliggende skove helt ned til 2 hektar, og hele tilskuddet udbetales umiddelbart efter plantning af henholdsvis 4.000 planter, når der er tale om løvtræsbevoksninger og –skovbryn og 2.800 planter i nåletræsbevoksninger. 

Har du landbrugsjord, kan du få tilskud til skovrejsning således:

  • 32.000 kr./ha for plantning af løvskov og -skovbryn 
  • 16.000 kr./ha for plantning af nåleskov
  • 15 kr./m til opsætning af vildthegn
  • Grundbetaling fra EU uden tidsbegrænsning. 

Der må ikke anvendes pesticider på arealerne. Hvis du ønsker at dybdepløje forud for anlæg, nedsættes tilskuddet med 4.000 kr./ha.

Er du interesseret i at få mere at vide om dine muligheder for skovrejsning med eller uden tilskud, så kontakt Skovdyrkerne – vi hjælper dig trygt videre i processen

Hvis du er medlem i forvejen, kan du henvende dig til din lokale skovfoged – ellers kontakter du blot den lokale skovrejsningskonsulent, som du finder via kortet til højre.