Fra idé til plantning af skov - privat skovrejsning

Der er en række faser, og overvejelser du skal gøre dig, når du vil lave en privat skovrejsning

Bring dine idéer i spil til din skovrejsning

Ikke to skovrejsningsprojekter er ens. Ejerens ønsker og de landskabelige muligheder varierer altid. En skovrejsning er derfor altid et unikt produkt. Som ejer har du alle muligheder for at sætte dit præg på skoven, uanset om du ønsker et fokus på skovdrift, natur, jagt, friluftsliv, eller du har en helt særlig idé, du ønsker dig. Skovdyrkerne kan i den process bidrage som sparringspartner, og vi kan hjælpe med at se potentialet i ejendommen og rådgive om at bringe dette i spil.

Se idéer og bliv inspireret i vores inspirationskatalog.

Skoven tager form

Med udgangspunkt i dine idéer og ejendommens muligheder for privat skovrejsning, kan vi sammen udarbejde en skitse for den fremtidige skov. I den fase begynder skoven at tage form, og du skal som ejer gøre dig overvejelser om dine ønsker til skovtyper, træarter, åbne arealer og stiforløb.

En god plan er grundlaget for en succesfuld skovrejsning

Når den konkrete skovplan for din skovrejsning skal udarbejdes, er der brug for faglig rådgivning. De beslutninger som træffes rækker langt ud i fremtiden.

Det er derfor vigtigt at vælge træarter som egner sig til den aktuelle lokalitet og det ønskede formål. Hvis man vælger at plante blandingsbevoksninger er det også vigtigt at træarterne trives sammen.  

I denne fase skal man også planlægge den fremtidige færdsel i skoven. En skov kræver pleje, hvilket betyder at placering af fremtidige arbejdspor skal tænkes ind allerede fra start. Ofte tilplantes de fremtidige spor med hurtigtvoksende arter så som lærk. Herved kan der allerede efter 10-15 år skabes indtægter fra biomasse, når der hugges i arbejdssporene i din skovrejsning.

Ansøgning og tilskud til privat skovrejsning

De fleste private skovrejsninger i landet bliver til med tilskud fra Miljøstyrelsen. Når skovkortet og planteplanen for din skovrejsning er udarbejdet, er det tid til at ansøge. Ansøgningsfristen for privat skovrejsning er normalt sommer eller tidligt efterår, og man kan forvente et svar på ansøgningen omkring nytår. Men ting tager tid, så start så tidligt som muligt, det giver det bedste resultat for din skovrejsning.

Læs mere om tilskudsordningen.

Etablering og pleje af din skovrejsning

Når der er givet tilsagn om tilskud til din private skovrejsning, er det tid til at føre planen ud i livet. Skovdyrkerne har stor erfaring med skovrejsning. Vi kan sikre at du får gode planter af god oprindelse, som passer til din lokalitet. Vi kan ligeledes sikre at plantningen foretages på bedste vis, således at  skovrejsningen får en god start. Der skal renholdes i de første 2-4 vækstsæsoner, hvilket vi også kan være behjælpelige med.

Kontakt os, der er rift om tilskudsmidlerne til privat skovrejsning

 

Kontakt trygt de lokale skovdyrkere, hvis du vil vide mere om skovrejsning. De kan hjælpe dig med det hele, og de kan også vurdere de aktuelle tilskudsmuligheder til privat skovrejsning i dit tilfælde. Du finder dem på kortet oppe til højre.

Gør det i god tid, da der er begrænsede tilskudsmidler, og arbejdet med ansøgningen også tager tid. 

 

Kontakt os og få mere at vide om tilskud til privat skovrejsning. Udfyld alle felterne nedenfor, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

tnt@skovdyrkerne.dk