En privat skovrejsning - 2 år efter

Medlemsbladet 'Skovdyrkeren' har været på medlemsbesøg vest for Christiansfeld, hvor ejendommen Kildehave ligger idyllisk i det småbakkede landskab. Her rejste skovejer Jens Arne Jørgensen en privat skovrejsning i 2009.

Efter et langt liv som landmand med kvægdrift på en gård ved Gabøl vest for Vojens, valgte Jens Arne Jørgensen og hustru at sælge gården og finde et sted, hvor de kunne nyde deres otium. Det skulle være et sted, hvor der var plads til et liv tæt på naturen. Valget faldt på Kildehave - en ejendom på 10 ha med primært landbrugsjord, et par mindre søer og et mindre bælte af randskov.

Skovrejsning

På den nyerhvervede ejendom ønskede Jens Arne Jørgensen at følge naturens gang hen over året, at opleve vildtet tæt ved ejendommen, samt at pleje sin interesse for skovbrug. Han kontaktede derfor Skovdyrkerforeningen for at få rådgivning om skovrejsning og tilskudsordningen til privat skovrejsning.

Skovdyrkerforeningen ydede efterfølgende bistand med projektering, rådgivning og entreprise til skovrejsningen. Renholdelse af nyplantingen stod Jens Arne Jørgensen selv for. Det har primært foregået med en lille rækkegående traktor, efterspændt med en smal harve. Skovrejsningen rummer en stor variation af træarter. Den indeholder kulturer med bøg, eg, lind og kirsebær samt diverse indblandingsarter. Hertil kommer adskillige holme med lærk og sitkagran.

Den nye skov efter skovrejsningen

To år efter skovrejsningen kan man tydeligt se resultatet af et plantevalg baseret på kvalitetsmateriale, en omhyggelig projektering og tilplantning, en næringsrig jordbund og nogle gode vækstår, samt ikke mindst Jens Arne Jørgensens grundige renholdelse. Skovrejsningen er simpelthen kernesund og i god vækst. Flere steder når planterne ligefrem hovedhøjde på ejeren, hvilket må siges at være meget imponerende, skovrejsningens unge alder taget i betragtning. Der er en stor glæde forbundet med at skabe noget så varigt og positivt som ny skov, og det er en fornøjelse at se, når det sker med succes.

Tilskudsordningen til privat skovrejsning

Er du også interesseret i at plante ny skov eller at udbygge en eksisterende skov, skal du hurtigst muligt kontakte din skovfoged med henblik på rådgivning. Fristen for ansøgninger om tilskud til skovrejsning er én gang årligt. Skal der udarbejdes en ansøgning kan der dog nemt gå 1-2 måneder, før alt er på plads, og man kan sende en ansøgning afsted på drømmeprojektet. Så start i god tid med planerne for din private skovrejsning - kontakt der for din lokale skovfoged, som du finder i den lokale Skovdyrkerforening.