Gør drømmen om din egen skov til virkelighed med privat skovrejsning

Sten Jønsson, Holstebro valgte at udleve sin drøm om at blive ejer af sin helt egen skov med tilskud til privat skovrejsning. For elleve år siden købte han en landbrugsejendom på 43 ha. Der fandtes i forvejen lidt småskov og naturaraler, men hovedparten af ejendommen var markjord. I årene der fulgte etablerede han med hjælp fra Skovdyrkerne mere end 20 ha skovrejsning. I dag giver skovrejsningen plads til masser af glæde.

Et afkast her og nu ... og på sigt med skovrejsning

Efter at have kigget på flere ejendomme besluttede Sten Jønsson sig for, at købe 43 ha ved Ulhøj, smukt placeret langs Stavlund å.

Sten Jønsson brugte Skovdyrkerforeningen Vestjylland til at rådgive om opkøbet, fordi det var afgørende for ham at foretage en fornuftig investering, hvor prisen var afstemt med ejendommens kvaliteter og muligheder – samt at der var klarhed over de mange administrative og juridiske aspekter.

Formålet med skovrejsningen var og er muligheden for, at skabe et stykke natur og løbende præge den. Ikke mindst giver arbejdet i skoven frisk luft, oplevelser og livsglæde. Eller med Stens egne ord:

-Nu da jeg er pensioneret fra mit tidligere arbejde som luftkaptajn, har jeg tiden til selv at klare de fleste af arbejdsopgaverne i skovrejsningen. Det er hårdt arbejde, men det er herligt.

Ud over ejerglæden var det fra starten også centralt, at der skulle etableres en produktion i skoven.

- De almindelige skovbevoksninger giver selvfølgelig noget vedproduktion på sigt. Jeg ville dog gerne have ’mere end bare tømmer’ og derfor har jeg valgt, at producere nobilis pyntegrønt. Kalkulerne fra Skovdyrkerne viste, at selv om det måske ikke er en guldgrube, kan det være en fornuftig økonomisk motor. Nu har vi høstet for første gang og det bliver spændende at følge produktionens udvikling fortæller Sten.

På den lange bane har Sten desuden en forventning om, at skoven vil være en fornuftig investering, dels som følge af den generelle udvikling i ejendomspriserne og dels som følge af skovens løbende udvikling, hvor både produktionsværdi og herlighedsværdi øges.

Skovejer, livsnyder og arbejdshest

Sten Jønsson har siden erhvervelsen haft travlt. Først med at plante i skovrejsningen på ejendommen. Sammen med Skovdyrkerne blev der lavet en detaljeret plan, der indebar, at skovrejsningen blev delt ud over en periode på fire år, så investeringen og arbejdsindsatsen blev spredt over et passende tidsrum.

Skovdyrkerne bruges i forbindelse med den løbende rådgivning og til udførelse af større projekter – der er fx allerede høstet flis flere gang i den nye skovrejsning - men derudover forsøger Sten at lave mest muligt af arbejdet selv.

Skovrejsningens bevoksninger har ikke længere nyplantningernes præg, og i dag ligner de 'rigtig skov' hvor vildtet kan finde skjul siger Sten og fortæller om fornøjelsen ved at følge årstiderne skifte. Der er friske spor af råvildt i sneen og kronvildtet er også hyppige gæster på ejendommen.

Det rigtige artsvalg ved skovrejsning

Variation i skovrejsnignen vægtes højt og dette afspejles i træartsvalget, hvor der udover de almindelig anvendte træarter blandt andet er bevoksninger med cypres og lind samt mindre holme med ask og løn.

"jeg har altid gerne ville være skovejer og skabe en skov med stor variation – til glæde for både naturen og mig selv"

Frosten er kendt for at være hård i området omkring Ulhøj og har præget flere af de unge træers vækst. Bøgene har haft det hårdest, men der har dog ikke været planteafgang af betydning og inden for de kommende vækstsæsoner vil bøgene vokse sig ud af problemet med forårsfrost.

Valget af træarter skal afstemmes de lokale vækstforhold, og der er derfor plantet lærk og skovfyr i stor stil. De indgår sammen med mere sarte arter og er med til at skabe et bedre og mildere skovklima.

Netop variationen mellem bevoksede og ubevoksede arealer og de mange forskellige bevoksningstyper gør det spændende at færdes i skoven.

- Det gælder om, at udnytte tiden bedst muligt og skoven er en måde at gøre det på. På den måde er skoven blevet en investering med et øjeblikkeligt afkast, forklarer Sten.