Skov med tilskud til privat skovrejsning

Muligheden for tilskud til etablering af skov ved privat skovrejsning har givet nyt liv til de 17 hektar landbrugsjord på Ole Christensens ejendom mellem Grindsted og Billund, hvor Skovdyrkerne har stået for den nyetablerede skov.

Ole Christensen er tidligere landmand og en stor interesse for natur blev omsat til virkelighed, da han for 10 år siden – efter en kort periode som byboer i parcelhus - overtog en landejendom med 17 hektar. Ejendommen ligger mellem Grindsted og Billund, og landet og den frie natur trak mere i Ole Christensen end bylivet.

Dengang var de 17 hektar udlejet som landbrugsjord – men Ole Christensen havde helt andre planer med jorden:

- Jeg ville gerne overtage jorden selv. Jeg elsker natur og ønskede at jorden skulle gå tilbage til det, husker Ole Christensen. Og da dele af ejendommen var udpeget som SFL – område, var der samtidig mulighed for at få støtte til at omlægge landbrugsjord til vådområder med kompensation for tabt fortjeneste i flere år frem – så derfor var det let at komme videre med projektet om privat skovrejsning.

Sø og skov

Ideen var - og er stadig - en sø med omkringliggende skov på den ene side af ejendommen – og en skov med en lysning ud for beboelsen på den anden side, hvor de indhegnede krondyr kan færdes.

Ole Christensen kontaktede derfor Skovdyrkerne, der har været med i projektet om privat skovrejsning fra starten i 2000. Første del med søen blev gennemført i 2003/04 og den beplantede del med skovrejsning var færdig i 2005/06. Skovdyrkerne skal også være med i næste etape af skovrejsningen, der ventes at blive gennemført i løbet af i år.

Papirarbejde og praksis ved privat skovrejsning

Det er Skovdyrkerne, der har stået for både det praktiske papirarbejde, anlæg og plantning af skovrejsningen, og som skal stå for den næste etape i projektet.

Og skovfoged Per Juul Larsen fra Skovdyrkerforeningen Syd ser mange muligheder i skovrejsningsprojektet, der falder i utrolig godt i tråd med den politiske målsætning i Danmark omkring skovrejsning med 25 procent skovareal mod de nuværende 13 procent.

Samtidig er der ingen vej tilbage for Ole Christensen, hvis han eller andre engang skulle overveje at føre skovrejsnignen tilbage til landbrugs- eller byggeareal, da der er tinglyst fredsskov og derfor binding af arealet.

Skovrejsningen er ikke tænkt som nytteskov, men udelukkende som rekreativt område for natur og jagt. Bøg, eg, gran og mange forskellige blomstrende og bær bærende buske til glæde for vildtet er blot nogle af de arter man finder i Ole Christensens skov.

Ole Christensen ser frem til at få sin landejendom omgivet af skov, som han også mener gavner ejendommen på sigt:

- Det er dejligt at tænke på, at man om nogle år vil kunne finde en mindre landejendom som denne her med jord til, der ikke er solgt fra.

Hos Skovdyrkerne tror Per Juul Larsen, at man fremover vil se mange lignende skov- og naturprojekter ude hos interesserede lodsejere med tilskud til privat skovrejsning, hvor Skovdyrkerne med deres ekspertise kan hjælpe med at få projekterne realiseret.