Mange nye skove plantes med tilskud

Hvis du som lodsejer overvejer at plante skov, er der gode muligheder for tilskud til privat skovrejsning. Der er dog en lang række regler, der skal overholdes for at komme i betragtning til tilskud til privat skovrejsning. Her er en god plan for den nye skov på landbrugsjorden vigtigt. Skovrejsning på landbrugsjord er meget andet end at plante træer på markerne. Kontakt derfor vores dygtige skovfogeder, som hjælper dig til, at du får dine drømme opfyldt.

Få tilskud til din skovtilplantning

Private ejere kan få tilskud til at anlægge skov på landbrugsjord. Tilskuddet gives til plantning eller såning af løv- eller nåletræsbevoksninger.

Landbrugsjord, hvor der gives tilskud til skovrejsning, skal have været i regelmæssig erhvervsmæssig landbrugsdrift, samt været i drift i seneste dyrkningssæson - herunder som vedvarende græsarealer og udyrkede arealer, der modtog grundbetaling. Arealet skal være ubevokset (ikke skovbevokset). Juletræer, pyntegrønt, energiskov eller lignende i kort omdrift opfattes ikke som skov.

Grundbetalingsordningen

Arealer tilplantet med tilskud efter denne ordning kan modtage grundbetaling.

Det er dog en forudsætning, at der stadig foregår en reel landbrugsproduktion på ejendommen.

Læs meget mere om: Tilskud til skovrejsning

Udfyld felterne - så kontakter vi dig hurtigst muligt!

tnt@skovdyrkerne.dk

Kontakt de lokale skovdyrkere og få mere at vide

Find din lokale forening på Danmarkskortet og læs mere om dine lokale skovdyrkere.