Green Product A/S  

Sammen med landets øvrige skovdyrkerforeninger ejer vi afsætningsselskabet Green Product A/S, der har til formål i samarbejde med foreningerne at eksportere de syv foreningers juletræer og klippegrønt.  

I kraft af dette samarbejde er det muligt at nå ud på mange af de europæiske markeder med vore medlemmers træer. Den spredte afsætning til mange aftagere giver større sikkerhed i afsætningen og den endelige betaling, end hvis den enkelte producent skulle agere på egen hånd.