Bundklipning af træerne er efterhånden en integreret del af produktionen. Mindre avlere og ”supermænd” kan stadig klare det med en håndsaks, mens de fleste vælger maskinel hjælp. Den særlige anledning til igen at nævne dette emne er, at vi nu foreslår en tidligere indsats, end man traditionelt har udført. Alle kan huske de seneste års renholdelses succeser – eller mangel på samme. Nu er de primære renholdere roundup og mcpa. Begge midler er i vækstsæsonen kun anvendelige, hvis de bruges afskærmet, så træerne ikke skades.

Hvornår kan vi starte afskærmet sprøjtning? Flere forhold spiller ind, men fjernelse af grene i bunden, så maskinen kan komme til uden at ramme træet er det afgørende. Af hensyn til at træets videre vækst på dette tidlige tidspunkt ikke ønskes væsentlig nedsat, er det vigtigt, at der er en vis mængde grønt tilbage. Her er 2-3 grenkranse normen – væsentlig fylde fra mellemgrenene kan kompensere den 3. krans. Alt efter plantestørrelse og vækststarten vil 3-5 år fra plantning være tidshorisonten.

Ved kørsel i så små træer kan vi ikke ved maskinel bundklipning køre med fuldt tryk på klippehovedet – træet kan fysisk ikke holde. Derfor vil der være træer med grenstumper m.m. Bør være accepteret – tanken er, at der indsættes endnu en bundklipning med højere hoved 1-2 år senere. Her vil resultatet være meget flot.

Som altid vil der være grene, der ikke kom af – typisk på træer der er plantet lidt dybt, eller hvor en mosegris har fundet på at skubbe jord op omkring træet. Disse skal fjernes manuelt. Venter man et stykke tid erkendes de levende grene let på farven i forhold til dem, der tidligere blev rykket af.

Foreningen råder nu over materiellet, der kan udføre en tidligere meget mere effektiv renholdelse. Selvfølgelig er der de økonomiske overvejelser omkring det at bundklippe 2 gange, men mange har i de sidste par år anvendt store ressourcer på efterbehandling af forårssprøjtningerne med sommermidler eller afslåning – eller levet med det kraftige sommerukrudt med de følger det måtte have med skader eller mindre tilvækst.

Det er op til dyrkerens temperament. Hvis du overvejer at udføre ovenstående i denne sæson, skal du hurtigst muligt søge kontakt med din skovfoged – pludselig er det forår og så stopper muligheden!