Som det ofte bliver bemærket, skriver vi ikke meget om indplantningskulturer her i bladet. Det har sin naturlige begrundelse i, at vi i rådgivningen omkring dyrkning af juletræer, også forsøger at levere en økonomisk funderet rådgivning. Det kan være svært at indpasse lige præcis her. De maskinelle løsninger i vores pleje – plantning, bundklipning, afskærmet renhold m.v. er generelt relativt billige. Meget af dette arbejdet skal i indplantningskulturer udføre på den gammeldags måde. Endvidere er der med de kemiske muligheder, vi har til rådighed også her betydende problemer.  

Imidlertid støder vi af og til på medlemmer der ikke ”lader sig overbevise” – og heldigvis for det. Forskelligheden og modspillet i kredsen giver udfordring i rådgivningen.  

De typiske argumenter: ”Vi vil gerne have oplevelsen af, at der er skovpræg også i denne produktion.”  

”Vores areal er meget lille – og vi producerer til det lokale fæld-selv marked. For at kunne levere hvert år, er vi nødt til at plante hvert år.”  

”Det er vores hobby – det behøves ikke at give overskud - vi får motion. 

Absolut gode argumenter – men lad os lige runde det anderledes arbejde:  

Gødskning skal foregå manuelt – forskellen i behovet hos træerne ud over arealet skal tilpasses. Plantning er en manuel sag. Anden uønsket opvækst og skrot må altid fjernes manuelt – kontra grenknuseren ved afdrift. Justeringer af eksempelvis reaktionstal kan håndteres, men er væsentligt dyrere. Der vil normalt ikke være de første år, hvor behandling mod lus og mider kan spares. Bundklipning kan ikke udføres med traditionel maskine – håndsaks er det mest udbredte. Renholdelse besværliggøres.  

Problemstillinger omkring renholdet er den forespørgsel vi hyppigst møder. Da der hele tiden skal være juletræer i salg, er jordmidlerne ikke helt heldige, da vi ofte får misfarvninger i nålene.  

Roundup er rimeligt problemfrit om efteråret, selv om det kniber for de fleste traktorsprøjter at nå over træer med en højde, som på ovenstående billede. Et forslag der kunne muliggøre afskærmet sprøjtning med rækkegående maskine kunne være som her:    

Efter plantning er der ved hver plante slået en pind i ved basis – denne skal virke som modstanden ved skærmens passage.  

Materialet bør være et forgængeligt plantemateriale – her er anvendt tonkinstokke med diameter på ca.. 1 cm. Forventes at kunne holde de 2-3 år der er behov.  

I indplantningskulturer er der i særlig grad behov for at få stødene helt ned efter fældning. Hvis denne detalje gøres lidt sjusket kan der blive en masse bøvl med at skærmene ikke kan slå ud i rækken. Stød kan holde ufatteligt længe – ja fra nogle vil der endda gro nye træer op! Her er en juletræsklipper en god ting at få hold i – kan faktisk afklippe stød under jordskorpen.  

 

Michael Rasmussen