Skrotning af træer

I enhver kultur vil der opstå et behov for skrotning af ikke salgbare træer. Selv i en optimalt plejet kultur er der sjældent en udbytteprocent på mere end 80 %.

Hvilke træer skal tages ud?

Følgende skadestyper diskvalificerer træet til salg:

  • Sammengroede træer, der får en svag bund.
  • Træer med fugleskader - knækket top eller manglende grene i øverste grenkrans.
  • ”Bajonettræer”, hvor topskuddet tidligere er blevet repareret i fra hoftehøjde og op.
  • Nåleskader som f.eks. nåletab eller røde nåle.

I det spæde forår er det derfor en god måde at få noget god motion ved at løbe kulturerne igennem og få fjernet de ikke salgbare produkter. Kulturen vil fremstå mere velpasset og der bliver ikke efterfølgende brugt tid og kræfter på formpilning, vækstregulering og påsættelse af fuglepinde i flere år på et ikke brugbart træ.

Normalt fjernes træet og trækkes ud på sporet, hvorefter det knuses. En mere prisvenlig løsning kan være at ridse træet til pind med motorsaven, så stammen efterlades stående i kulturen. Denne løsning kan dog skæmme indtrykket af nogen ellers velpassede træer.

Tit er det svært at skrotte sine egne træer. Ring til din skovfoged, hvis du skal have hjælp til udvisning af de dårlige træer.