Juletræer er penge værd. Vi nærmer os nu samlede salgsindtægter op mod en halv million pr. hektar! Det er ikke småpenge, og det er i høj grad værd at sikre sig at man ikke taber penge, fordi man ikke har været på mærkerne når problemerne har været det.   Det årlige medlemsbesøg er ikke altid tilstrækkeligt, når der skal reageres eller forebygges problemer. I for mange tilfælde bliver foreningen først tilkaldt når skaden er sket.   Forrige års vikler-, gråsnude-, og mideproblemer er eksempler på dette, hvor man med rettidige indgreb, kan holde skadernes omfang på et minimum. 

Udvidet tilsyn

Derfor har vi i Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland besluttet at indføre en ordning vi kalder ”Udvidet tilsyn”. Ordningen indebærer indtil 3 årlige ekstra tilsyn, hvor kulturerne tilses for: Skadedyr, både store og meget små Klimaskader, frost, vind, salt, tørke Ukrudt, arter og konsekvenser Træernes udvikling, form og kondition Mangelsymptomer, årsager og udbedring Kvalitetsoptimering, tilklipning, formnibning  

Skovfogeden udarbejder tilsynsrapport ved hvert besøg og eventuelle foranstaltninger aftales med ejer.

Nemt og trygt

Tilsynet udføres af din egen skovfoged. Tilsynet er med til, at sikre en rettidig bekæmpelse af skadevoldere og medvirker til, at træerne udvikler sig optimalt og dermed også økonomien i driften. Foreningens udvidede tilsyn er ikke en forsikring mod skader og skadevoldere i kulturen. Det er derimod et godt værktøj for juletræsdyrkeren til at få mere ud af sin juletræsproduktion.

Hvad koster det?

Prisen er et grundbeløb på 1000 kr. + 150 kr. pr ha pr år. Du tilmelder dig ved at kontakte kontoret på 8644 7317. Hvis du vil vide mere, så ring til din skovfoged.