Snudebille-angreb i Vendsyssel - vær på vagt !

13.07.2022

Der er medlemmer i Vendsyssel som for anden gang konstaterer snudebiller i deres nåletræskulturer, selv om det første angreb er blevet behandlet med sprøjtning.

Hvilke planter angribes

Alle nålestræsarter kan angribes af den store brune snudebille. Jo mindre en plante er des større er risikoen for at et angreb tager livet af planten. De små dækrodsplanter er meget sårbare.

Angrebets varighed

Specielt det første år efter en nåletræsafdrift er angrebet størst. Her dufter de nye stød og hugstaffaldet stærkest og tiltrækker snudebillen. Ud over at angrebet er størst det første år er det også lige efter plantning at planterne er mest sårbare og tåler gnavet dårligst. Angrebet kan vare i op til 3 år, hvor de biller der er opvokset i stødene flyver videre ud i verden.

Hvad gør jeg, hvis der er snudebiller i min kultur?

Rodhalssprøjtning er den mest gængse bekæmpelsesmetode. Det er kun Axiendo 2,5 WG der er godkendt til sprøjtning mod den store brune snudebille. Der skal bruges en ret koncentreret opløsning mellem 2,0 og 8,0 % af midlet. Rodhalssprøjtning udføres med rygsprøjte, hvor de nederste 15-20 cm af planten sprøjtes, så barken er gennemvædet. Under normale vejrforhold holder en rodhalssprøjtning op til 3 uger, men tiden nedsættes kraftigt med stigende nedbør.

Kan man forbygge angreb?

I nogle situationer kan det lade sig gøre at forebygge angreb. Angreb er mindre i smalle nordrandsforyngelser og i kulturer etableret med skærm.
Blottet mineraljord mindsker også angreb.

Større planter overlever bedre angreb, og i dag findes der måder, hvorved planterne kan blive behandlet inden plantning, således at snudebillen begrænses i at gnave i planterne.  

By: Emil Gram Jensen