Søren Ladefoged

Søren Ladefoged

Skovfoged – Thy og Mors

Mobil 20 99 23 17
sla@remove-this.skovdyrkerne.dk

Geografi

Thy og Mors

Baggrund

Skov- og landskabsingeniør.