Elektronisk Indmeldelse - Undertegnede, der er bekendt med vedtægterne, indmelder sig hermed i Skovdyrkerforeningen Nord-Øst

tnt@skovdyrkerne.dk

Kontonummer i pengeinsituttet

Supplerende oplysninger/ydelser : (sæt kryds)

Indmeldelse

Indmeldelse kan ske via ovennævnte. Alternativt kan man udfylde vores indmeldelsesblanket som findes her . Blanketten bedes venligst udfyldt og underskrevet og returneret til vort kontor.

Priser og ydelser - satser pr. 1. juli 2022 klik her

Forretningsbetingelser her

Ønsker du at se vore vedtægter - skal du klikke her.

Såfremt du ønsker den trykte udgave af vore vedtægter er du meget velkommen til at kontakte os.