Elektronisk Indmeldelse - Undertegnede, der er bekendt med vedtægterne, indmelder sig hermed i Skovdyrkerforeningen Nord-Øst

  1. Momsregistreret?

  2. Kontonummer i pengeinsituttet

  3. Supplerende oplysninger/ydelser : (sæt kryds)

  4. Er ejendommen registreret mht. kvælstof-afgift
  5. Ønskes abonnement på ”SKOVEN” (2020: 472 kr/år + moms)
  6. Ønskes materiale vedr. stormfaldsforsikring tilsendt
  7. Ønskes materiale vedr. brandforsikring tilsendt
  8. Ønskes tilmelding til Skovdyrkernes nyhedsmail
  9. Såfremt du ønsker at modtage flg. post pr. brev; Faktura, afregning, kontoudtog med faktura. opkræves et gebyr på 50 kr.

Indmeldelse

Indmeldelse kan ske via ovennævnte. Alternativt kan man udfylde vores indmeldelsesblanket som findes her . Blanketten bedes venligst udfyldt og underskrevet og returneret til vort kontor.

Priser og ydelser - satser pr. 1. juli 2020 Initierer fildownloadher.

Forretningsbetingelser Initierer fildownloadInitierer fildownloadher

Ønsker du at se vore vedtægter - skal du klikke her.

Såfremt du ønsker den trykte udgave af vore vedtægter er du meget velkommen til at kontakte os.