Biotopplan - er det nødvendigt på din ejendom ?

Fra den 1. april 2010 bliver der strammet betydeligt op på fasan- og agerhønsudsætninger. Især landbrugsarealer bliver ramt af stramningerne, men her kan udsætningen øges fra 1 til 7 fugle pr. hektar, hvis der udarbejdes en biotopplan. På skov- og naturarealer vil man som hovedregel kunne udsætte 7 fugle pr ha uden en biotopplan. Se hvilken kategori din ejendom falder ind under i nedenstående skema, og regn efter om der er behov for en biotopplan med det antal fugle, du fremover gerne vil sætte ud.

Alle under 100 ha: Uden biotopplan - max. 100 stk. fugle.

Alle over 100 ha: Uden biotopplan - max. 1 stk. fugl pr. ha.

Landbrugsarealer over 22 ha: Med biotopplan - max. 7 stk. fugle pr. ha.

Skov/naturarealer: Uden biotopplan - max. 7 stk. fugle pr. ha.

Skov/natur + max. 22 ha landbrug: Uden biotopplan - max. 7/ha skov/natur og 1 ha/landbrug. 

Biotopplanen skal indeholde et vist antal biotopforbedrende tiltag, der skal være iværksat inden udsætning af fuglene. Det kan være svært at nå at gennemføre alle tiltag inden udsætningen næste år. Men kravene er opfyldt, blot arealerne er taget ud af driften med henblik på en senere etablering af de biotopforbedrende tiltag.  

På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside kan du finde vejledninger.  Her beskrives kravene for at kunne udsætte fasaner og agerhøns i detaljer. Du kan også her hente et regneark, der kan bruges til at bestemme, hvor mange biotopforbedrende tiltag, der skal til på din ejendom.

Reglerne er dog forholdsvis indviklede, og er du i tvivl er du velkommen til at kontakte skovdyrkerforening. Skovdyrkerne kan ligeledes være behjælpelig med at udarbejde en biotopplan for din ejendom med udgangspunkt i dine ønsker om den fremtidige udsætning.