Vil du have et rigere dyreliv på din ejendom ?

Så er vildtvenlige tiltag noget for dig. Vildtvenlige tiltag er ikke kun for ejendomme, hvor jagt er en del af årets gang.

Skovdyrkerne er behjælpelige med udarbejdelse af biotopplaner, naturplaner samt planlægning af vildt- og naturpleje.

Skovdyrkerne forhandler bl.a. frøblandinger, som er sammensat, så de forskellige fugle- og vildtarter bliver tilgodeset. Frøblandingerne kan sås ud på en vildtager, evt. efter en afdrift.

Af andre tilbag kan bl.a. nævnes opreninsng af søer, anlæg af billebanker, etablering af kunstgrave, etablering af foderpladser og redetræer.

Hvis du gerne vil høre mere om mulighederne for tiltag på din ejendom, så tag kontakt til din skovfoged.