Grønne driftsplaner

Grøn driftsplan    

En grøn driftsplan giver dig som skovejer et godt grundlag for at træffe beslutninger om skovdriften, mulighed for at kommunikere, eks. med ansatte, entreprenører , jagtlejere/-udøvere, myndigheder og skovgæster samt et rigtig flot materiale ved eks. salg af skoven.    

Overvejer du eks. certificering af din skov, for at profilere skoven og opnå fordele ved salg af produkter fra skoven, vil en grøn driftsplan være et godt skridt på vejen.    

I en grøn driftsplan får du eks:

  •       skovkort
  •       bevoksningsliste  
  •       tekniske sammendrag
  •       jordbundskortlægning
  •       kortlægning af natur- og kulturværdier
  •       plan for udvikling af skovdriften, naturen, oplevelser
  •       basis for evt. certificering af skoven på sigt    

Alt efter behov, kan der vælges delområder af ovennævnte liste.    

Hvis dette har vakt din interesse, så ring på tlf. 8644 7317.