Som medlem af Skovdyrkerforeningen kan man til rabatpris tegne et årsabonnement på Dansk Skovforenings månedsskrift "Skoven". Samtidig modtages "Skoven Nyt" - et nyhedsbrev med aktuelle emner.

Pris for 2021 er kr. 488,00 excl. moms.