Velkommen hos Skovdyrkerne Øerne

I Skovdyrkerne Øerne ser vi det som vores fornemste opgave at optimere medlemmernes glæde ved at eje skov og naturarealer.

Vi rådgiver og hjælper med drift og pleje, når der er tale om:

  • Klassisk økonomisk skovbrug
  • Flis og juletræer
  • Udvikling af herligheder
  • Jagt og vildt
  • Beplantning i det åbne land
  • og meget mere

Du henvender dig blot til en af vores skovfogeder eller kontoret i Vissenbjerg. Kontaktdata finder du ude til højre på siden.

"Skovdyrkerne - så har du fagfolkene på din side"

 

08.10.2021 - Øerne

Generalforsamling 26. oktober kl. 19...

Skovdyrkerne Øerne afholder ordinær generalforsamling og regional medlemsmøde tirsdag 26. oktober...

Skovdyrkeren nr.77 er nu online på vores hjemmeside. God læselyst
05.10.2021 - Øerne

Ny udgave af Skovdyrkeren nr 77 på...

Skovdyrkeren nr. 77 er nu online på vores hjemmeside. God læselyst

27.09.2021 - Øerne

Ny medarbejder i Skovdyrkerne ØERNE

Asger Toft Ravn ansat som Skovfoged i Vissenbjerg per 27.september 2021

27.09.2021 - Øerne

Ny medarbejder i Skovdyrkerne ØERNE

Christian Søborg ansat som Skovfoged i Sorø per 16. september 2021

Skovdyrkeren nr.76 er nu online på vores hjemmeside. God læselyst
31.08.2021 - Øerne

Ny udgave af Skovdyrkeren ude på...

Skovdyrkeren nr. 76 er nu online på vores hjemmeside. God læselyst

23.08.2021 - Øerne

NY medarbejder i Skovdyrkerne Øerne

Skovdyrkerne ØERNE ansætter Susanne Eriksen som administrativ medarbejder

01.07.2021 - Øerne

Ny medarbejder i Skovdyrkerne Øerne

Skovdyrkerne ØERNE ansætter Mads Rosenkvist som skovfogedassistent

Skovdyrkerne Øerne, ny logistikansvarlig, Lars Misser
22.06.2021 - Øerne

Ny medarbejder i Skovdyrkerne Øerne

Skovdyrkerne Øerne ansætter ny logistikansvarlig

15.06.2021 - Øerne

Ny udgave af Skovdyrkeren på...

Skovdyrkeren nr. 75 er nu online på vores hjemmeside. God læselyst

Skovdyrkerne Øerne har plantet 62.000 træer, som vil blive til glæde for publikum i mange år frem. Der er taget højde for såvel biodiversitet som det visuelle
08.06.2021 - Øerne

Fem nye folkeskove i Guldborgsund...

Skovdyrkerne Øerne har plantet 62.000 træer, som vil blive til glæde for publikum i mange år frem....

13.10.2021 - Nyheder

Kampagne skal bekæmpe ulovlige skilte

Der er for mange ulovlige skilte i skov og natur, mener Friluftsrådet, der nu lancerer kampagnen...

06.10.2021 - Nyheder

Ny aftale overser skovenes potentiale

Regeringens nye klimaaftale har ikke øje for skovenes positive klimabidrag. Der er brug for...

04.10.2021 - Nyheder

Ekspropriation risikerer at ramme...

Flere skovejere er kommet i klemme i forbindelse med ekspropriation på deres ejendom. Det er der...

07.09.2021 - Nyheder

Se video og bliv klogere på træarterne

Skovdyrkerne har produceret en ny videoserie om de danske træarter. Følg serien og bliv klogere på...

Husk indberetning af udsat fuglevildt.
02.09.2021 - Nyheder

Husk at indberette udsat fuglevildt

Udsatte fugle skal indberettes senest en uge efter, de er sat ud. Husk indberetningen på virk.dk...