Artikler fra Skovdyrkeren Øerne, Skovdyrkernes medlemsblad

Det frie hugststyrkeinterval

30.11.2021

Der er grænser for, hvor mange træer man kan fjerne ved et enkelt tyndingsindgreb.

Borthugges der så mange træer, at man har bevæget sig ud over det, som kaldes det fire hugststyrkeinterval, er de tilbageblevne træer ikke i stand til fuldt at udnytte det skabte tilvækstpotentiale, og bevoksningens samlede produktion falder. Groft sagt begynder tilvæksten at falde i en sluttet bevoksning, hvis mere end 50% af vedmassen fjernes ved tynding.