Artikler fra Skovdyrkeren Øerne, Skovdyrkernes medlemsblad

Plantesæsonen står for døren

01.03.2020

I slutningen af marts er det slet ikke usædvanligt at begynde at plante skovtræer og buske.

Plantning med maskine er tit ikke muligt i skoven. På agerjord, fx i forbindelse med skovrejsning, er det en effektiv og sikker måde at få de mange planter i jorden på.

Det er der faktisk ikke længe til. Så det er nu, det er tid at bestille planter, hvis ikke det allerede er gjort. Skovdyrkerne samarbejder med en række planteskoler og har derfor rådighed over langt de fleste gængse arter og kan også hjælpe med at fremskaffe mere eksotiske træer, hvis det ønskes. Der er ikke ubegrænsede mængder af planter til rådighed, og fra år til år er der altid enkelte, der hurtigt bliver udsolgt. Så skal du plante i foråret og har brug for at bestille planter, eller bare få en snak om, hvad der kan plantes, så kontakt din lokale skovfoged.

Plantning af små dækrodsplanter med fx Potti-putki-planterør. Arbejdsstillingen er god sammenlignet med spadeplantning og præstationen 2-3 gange så stor som ved manuel plantning af almindelige barrodsplanter