Artikler fra Skovdyrkeren Øerne, Skovdyrkernes medlemsblad

Pyntegrønt 2020

25.08.2020

Det vekslende sommervejr har i år givet gode vækstbetingelser for pyntegrøntbevoksningerne

Pyntegrønt 2020 Skovdyrkerne Øerne

Der er ikke problemer med kogler og røde nåle i nobils. Dog kan gamle koglestappe stadig være en udfordring under oparbejdningen.

Markedet for nobilis udvikler sig positivt. Udbuddet fra bevoksninger, der kan klippes med stangsaks, er mindsket og mange gamle liftklipbevoksninger er afviklet grundet gode priser på flis og savværkstræ. 

Trods Coronaen har vi haft kontakt til vores største kunder. De var alle positive og forventede minimum samme forbrug som sidste år.

Vi forventer en mindre prisstigning på nobilis klippet med stangsaks. Oparbejdningsprisen er desværre stigende, så DB vil ligge på samme niveau som tidligere år.

Markedet for nordmannsgran er stadig under pres. Der udbydes store mængder pyntegrønt fra juletræskulturer til meget lave priser.

Nichearter som gul og blå cypres, buxbom og cryptomeria regner vi med at kunne afsætte i mindre mængder til samme priser som i sidste sæson.

Skovdyrkerforeningen Øer forventer helt klart, at vi igen i år kan afsættet hovedparten af vores medlemmers produktion af pyntegrønt til konkurrencedygtige priser.