Artikler fra Skovdyrkeren Øerne, Skovdyrkernes medlemsblad

Pyntegrøntssæsonen 2020

02.02.2021

Pyntegrøntssæsonen 2020 startede med en god efterspørgsel på Nobilis

Total set har vi afsat ca. 620 ton pyntegrønt for medlemmerne. Ca. 75% var Nobilis og 25% var Nordmannsgran.

Total set har vi afsat ca. 620 ton pyntegrønt for medlemmerne. Ca. 75% var Nobilis og 25% var Nordmannsgran.

Branchen var i år ekstra udfordret med hensyn til at skaffe arbejdskraft på grund af Coronapandemien. På den baggrund besluttede vi relativt tidligt, at vi ville forsøge at afsætte så meget af medlemmernes Nobilis som muligt på roden, dog uden at løbe fra de aftaler vi havde indgået omkring færdigvarer.

Prismæssigt lykkedes det at få mindre prisstigninger på de mest efterspurgte kvaliteter, men da oparbejdningsomkostningen ligeledes steg, var DB til ejer på niveau med tidligere år.

Markedet for Nordmannsgran var igen i år meget presset, med deraf følgende meget lave priser, der knap kunne dække oparbejdningsomkostningerne.

De kunder vi har til selvklip, var også udfordret med hensyn til arbejdskraft. Dette medførte, at da markedet lukkede sidst i november, var der enkelte Nobilisbevoksninger, der endnu ikke var klippede. Ejere er orienteret, og vil blive prioriteret højt til næste år.