Artikler fra Skovdyrkeren Øerne, Skovdyrkernes medlemsblad

Skovdyrkeren bliver elektronisk

01.06.2020

Fra nytår 2021 udkommer vores blad Skovdyrkeren Øerne kun elektronisk.

Fra nytår 2021 udkommer vores blad Skovdyrkeren Øerne kun elektronisk.

Det kommer lige så tit som hidtil, og formen vil være den velkendte. Det er kun måden at distribuere det på, vi ændrer. Du kan fortsat læse bladet og forhåbentlig få glæde af de mange faglige artikler, nyheder om hvad der rører sig i skovbruget, oplysninger om arrangementer og tilbud fra din Skovdyrkerforening. Nu foregår det blot på en PC, tablet eller mobiltelefon. Som noget nyt kan der søges i artiklerne, også de `gamle´, så det bliver lettere at finde oplysninger, man lige står og har brug for. Du kan allerede nu se bladet i PDFformat på vores hjemmeside ved af følge dette link: http://www.skovdyrkerne.dk/ oer/skovdyrkerenoeernesompdf/ Hvis du ønsker at søge i artiklerne, kan du gøre det på denne side: http://www. skovdyrkerne.dk/oer/artiklerskovdyrkerenoeerne/