Artikler fra Skovdyrkeren Øerne, Skovdyrkernes medlemsblad

Skovdyrkeren digitalt

02.02.2021

Den digitale lokaludgave af Skovdyrkeren vil på mange måder ligne den papirudgave du har været vant til - og dog ikke helt.

Skovdyrkeren digitalt - øerne

Den sædvanlige bagside med alle adresserne vil blive brugt til redaktionelt stof.

Kontaktinformationer på personalet finder du i en altid aktuel version på Øernes hjemmesiden.

Den digitale udgave af Skovdyrkeren giver os mulighed for at arbejde med et mere fleksibelt sidetal, da vi ikke, som i papirudgaven er bundet til de to sidste sider og bagsiden.