Artikler fra Skovdyrkeren Øerne, Skovdyrkernes medlemsblad

Tips og trick

02.02.2021

Flækning af brænde bør ske ovenfra, altså fra den tynde ende.

Tips og trick

Tips og trick

Hvis brændet er tørt i den ene ende, så flæk det fra den våde ende.

Tvegestykker skal flækkes nedefra, så kløvefladen går midt gennem begge tvegegrene.