Artikler fra Skovdyrkerne Øerne

Her finder du artikler fra Skovdyrkerne Øerne, dvs alle vores lokale artikler, som du også kan finde i vores lokale udgave af Skovdyrkeren.

Artiklerne

Elmens frugter kaldes manna. De smager udmærket, og hvem har ikke som barn brugt masser af tid på at arbejde sig frem til at spise den lille `blomme’ i midten. Elmen sætter ofte så mange frø, at når bladene efterfølgende kommer frem, ser træerne helt løvfattige ud.
14.06.2022 - Skovdyrkerne nr. 82 Øerne

Får vi elmen tilbage?

Den forsvandt sådan set aldrig helt.Læs mere...

Den 1-rækkede plantemaskine slog i år sin rekord – 19.118 planter eller 4,55 ha lægger godt fra land. på én dag!
14.06.2022 - Skovdyrkerne nr. 82 Øerne

Skovrejsning – Rekorder, lange ventetider og nyklækkede skovejere

Sommeren er ankommet og årets skovrejsninger er vel overståede.Læs mere...

Det er tabet af levesteder, der er dagsommerfuglenes store udfordring. Der skal rigtig meget til, for at indsamling kan true en bestand for alvor, når bortses fra de meget lokale og små populationer, som vi desværre har for mange af i Danmark. Fra venstre ses Apollo, som kun er fundet ganske få gange i Danmark, men kan opleves i Sverige, i midten Mnemosyne, der sidst blev set den 5/6 1961 i Jægerspris Nordskov og endelig den store kålsommerfugl, som de fleste har set og kender.
26.04.2022 - Skovdyrkerne nr. 81 Øerne

Trængte arter - Rødlisten

Danmark har netop fået udpeget 10 nye Naturnationalparker, som et led i den nationale biodiversitetsstrategi. De skal bl.a. være med til at beskytte truede arter ved at skabe bedre levevilkår for dem ...Læs mere...

Skrottræer opstammet forrige vinter.
26.04.2022 - Skovdyrkerne nr. 81 Øerne

Aktiviteter i juletræskulturer

Den kolde periode nærmer sig sin afslutning, og der er en række opgaver som producenten skal være færdige med. Det er opgaver, som kan laves uden megen hensyntagen til vejrlig, og derfor bør de være ...Læs mere...

Udslæbningstangen er et glimrende redskab til montering på en landbrugstraktor. Det kan løse de fleste udsæbningsopgaver. Mest effektiv er den, når der er tale om store dimensioner
15.03.2022 - Skovdyrkerne nr. 80 Øerne

Hvor kan skovejeren med særlig fordel lægge sin indsats?

Det er en udbredt opfattelse, at skovbrug er bedst egnet til stordrift.Læs mere...

I skoven kan rydning og klargøring til maskinplantning være en større omkostning, er der også tale om vanskeligt terræn og små arealer er håndplantning stadig løsningen.
15.03.2022 - Skovdyrkerne nr. 80 Øerne

Forventninger til plantesæson 2022

Plantesæsonen i foråret 2022 forventes i Skovdyrkerne Øernes regi at bliver meget hektisk.Læs mere...

Vinter i skoven
01.02.2022 - Skovdyrkeren nr. 79 Øerne

Vinter i skoven

I de tre vintermåneder kan skoven virke bar, gennemsigtig og livløs.Læs mere...

Forhug, fældesnit, fældekam og bagtå – fagudtryk, der bruges i forbindelse med fældning af træer (Anne-Maj Raae 2016).
01.02.2022 - Skovdyrkeren nr. 79 Øerne

Når man selv skover

Vintertid er for mange også skovningstid. Særligt i løvtræet er det, når de står uden blade, langt nemmere at overskue, hvordan man fx skal gribe en tynding an. Læs mere...

01.02.2022 - Skovdyrkeren nr. 79 Øerne

Juletræs- og pyntegrønt sæsonen 2021

Den startede med en god efterspørgsel på nobilis. Branchen var igen i år ekstra udfordret med hensyn til at skaffe arbejdskraft, ikke så meget på grund af Coronapandemien, men mere på grund af den gen...Læs mere...

De fleste af de tiltag der gøres for at skabe spændende jagtoplevelser vil ikke kun afspejle sig i en mulig højere jagtleje, men også i fx mere biodiversitet og smukke skovbilleder til glæde for skovens gæster.
30.11.2021 - Skovdyrkeren nr. 78 Øerne

Skovens samlede nytteværdi?

Skovenes værdiskabelse omfatter bl.a. følgende: Træprodukter, bær svampe, optag og lagring af CO2, påvirkning af ejendomsværdi, jagt, biodiversitet, rekreation, grundlag for turisme, rent drikkevand, ...Læs mere...

Viser resultat 1 til 10 af 45
<< Første < Forrige 1-10 11-20 21-30 31-40 41-45 Næste > Sidste >>