Artikler fra Skovdyrkerne Øerne nr. 75

Danish Design. Her ses bl.a. Arne Jacobsens 7’er stole og Piet Heins superelipse bord.
15.06.2021 - Skovdyrkeren nr. 75 Øerne

Fra frø til møbel – Danish Design

Der kan gå mere end 100 år fra bøgens bog spirer i skovbunden til man kan sætte sig i fx en Wegner model Ch24 også kaldet Y-stolen fra 1949.Læs mere...

Skovrejsning med 3-rækket plantemaskine.
15.06.2021 - Skovdyrkeren nr. 75 Øerne

Forår betyder skovrejsning

Foråret har budt på en særdeles spændende, men også udfordrende plantesæson.Læs mere...

Tips og trick

Råddenskab

Vednedbrydende svampe lever af dødt ved, men kan også optræde som parasitter på levende træer. Svampene danner enten brunmuld eller hvidmuld. De, der danner brunmuld, udnytter træets cellulose, og veddet sprækker som regel i brunlige tern under forrådnelsen. Svampe, som danner hvidmuld, går efter ligninet. Det gør, at veddet i nedbrydningsprocessen normalt bliver svampet og hvidt. Det omsættes fra dette stadium hurtigt og forsvinder helt. Dødt ved er ikke mindst i skovrejsninger, en mangelvare og hjem for mange rødlistearter.

Artikler fra Skovdyrkerne nr.75

15.06.2021 - Skovdyrkeren nr. 75

Kort nyt

Små nyheder fra skovbruget i indland og udland.Læs mere...

420 skovejere har fået tilskud til skovrejsning. Det er muligt at søge igen 1. juli i år, hvor en ny ansøgningsrunde åbner. Arkivfoto: Jens Mathiasen.
15.06.2021 - Skovdyrkeren nr. 75

420 lodsejere kan få tilskud til skovrejsning

Landbrugsstyrelsen har godkendt ansøgninger til skovrejsning på i alt 1.945 hektar. Tilskuddet er fordelt imellem 420 lodsejere. Alle ansøgninger, der opfylder kravene, er godkendt.Læs mere...

Ib og Peter Laursen har købt 250 hektar skov ved Gram. De samarbejder med Skovdyrkerne Syd om pasning af skoven.
15.06.2021 - Skovdyrkeren nr. 75

Far og søn køber 240 hektar skov

Ib og Peter Laursen er passionerede jægere. Med købet af 240 hektar sønderjysk skov udlever de nu interessen til fulde. Læs mere...

Skoleeleverne hjalp med at plante en halv hektar skov. Verdo har overladt pasningen af skoven til Skovdyrkerne Nord-Øst, hvor det er skovfoged
15.06.2021 - Skovdyrkeren nr. 75

Elever plantede skov ved Randers

Midt i maj plantede 200 skoleelever skov ved Randers. Arrangementet havde fokus på skov, klima og sikring af drikkevandsressourcer.Læs mere...

Et lille køretøj ruller afsted på to reb. Fra fastlagte positioner sænkes tryktanken ned i skovbunden og
15.06.2021 - Skovdyrkeren nr. 75

Jesper er på jagt efter skovens gasser

Milliondyrt udstyr og tusindvis af målinger sætter tal på udslippet af klimagasser i fugtige skove. Jesper Riis Christiansens forskning kan blandt andet dokumentere, hvordan Danmarks urørte skove påvi...Læs mere...

15.06.2021 - Skovdyrkeren nr. 75

Metanudledning stiger år efter år

Jo flere år, der går, efter at et skovareal er genopfugtet – desto højere er metanudledningen. Det overrasker forsker Jesper Riis ChristiansenLæs mere...

Danmarks højeste træ er en douglas ved Silkeborg. Her er træet fotograferet en diset dag i november 2017. Foto: Hans Erik Lund
15.06.2021 - Skovdyrkeren nr. 75

Danmarks trækæmpe er over 50 meter høj

Danmarks højeste træer står typisk i det midtjyske område, hvor jordbunden er optimal. Det højeste træ er en østjysk douglas.Læs mere...

Skovejere kan gratis bestille de grønne velkendte adgangsskilte hos Dansk Skovforening.
15.06.2021 - Skovdyrkeren nr. 75

Skilte skal vejlede uden at skræmme

God skiltning i skovene er blevet ekstra nødvendigt, efter at corona-nedlukningen har fået danskerne ud i skovene i stort antal.Læs mere...

Tænd-apparatet sender stærk strøm ind i dynamitten. Det er den stærke strøm, der udløser sprængningen.
01.06.2021 - Skovdyrkeren nr. 75

Dynamitten brager for biodiversiteten

Tidligere på foråret blev der sprængt 100-årige bøge i Kollund Skov. Sprængningerne skal forbedre biodiversiteten.Læs mere...

Skovdyrkerne Syds skovfoged Kenni Lunding Mikkelsen forklarer, at grøfterne bliver lukket til.
01.06.2021 - Skovdyrkeren nr. 75

Skovdyrkerne fjerner nåletræer for naturfond

I Kollund Skov arbejder Skovdyrkerne med at fjerne ikke-hjemmehørende arter for skovens ejer.Læs mere...

Dansk Skovforening håndterer Skovdyrkernes politiske mærkesager. Samarbejdet med brancheforeningen giver god varetagelse af medlemmernes interesser, fastslår formand.
01.06.2021 - Skovdyrkeren nr. 75

Brancheforening kæmper politiske kampe for Skovdyrkerne

Dansk Skovforening håndterer Skovdyrkernes politiske mærkesager. Samarbejdet med brancheforeningen giver god varetagelse af medlemmernes interesser, fastslår formand.Læs mere...