Artikler fra Skovdyrkerne Øerne nr. 76

Naturlig ureguleret vandløb. Pas godt på dem, de skaber mange nicher og har stor landskabelig værdi.
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76 Øerne

Lidt om vand i skoven til vildtet

Intet vand – intet vildt. Alle skovens dyr har brug for vand at drikke, og de fugtige biotoper er desuden meget insektrige og producerer således føde til mange dyr og fugle. Når man anlægger og plejer...Læs mere...

Hos de fleste træer er knopperne forprogrammeret til en gren og et antal blade eller nåle. Og det er så dette års vækst. Sankthansskud kan dukke op i juli eller august. For eg og sitka er det slet ikke usædvanligt. Hos spidslønnen forekommer det ikke så tit. I år er de fremme allerede i første halvdel af juli (sitka og løn).
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76 Øerne

Vækstsæsonen

I et klima som det danske har vi fire årstider og en vækstsæson.Læs mere...

Tips og trick

Høstved og vårved

Det er høstveddet, der varierer i tykkelse alt afhængig af forholdene i vækstsæsonen. Hos nåletræerne er høstveddet generelt blødt, mens det hos løvtræet stort set har samme hårhed som vårveddet. derfor har det hurtigt voksede nåletræ ringere styrkeegenskaber og lavere rumtæthed end det langsomt voksede.

Artikler fra Skovdyrkerne nr.76

Skovrådets formand, Carsten With Thygesen, ser skovbruget som en del af løsningen på klimaudfordringerne.
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76

Øget træforbrug er vigtig brik i grøn omstilling

Skovrådet har besluttet af drøfte, hvordan en bæredygtig produktion og anvendelse af træ via CO2-lagring kan bidrage positivt til den grønne omstilling.Læs mere...

Mange unge har søgt ind på Skovskolen. Foto: Skovskolen.
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76

Kort nyt

Små nyheder fra skovbruget i indland og udland.Læs mere...

75-årige Peter Petersen har 40 hektar skov ved Them i Østjylland. Han udfører det meste selv, og i 2019 skovede han selv 100 bøge i skoven og kløvede toppene til brænde
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76

75-årig landmand skover 100 bøge

Peter Petersen er kvik, arbejdsom – og tager hellere end gerne fat, når skoven skal passes. Han har selv skovet 100 bøge med kiler og motorsav.Læs mere...

Kristian Petersen på den hjemmebyggede plantemaskine.
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76

Familie planter skov med hjemmebygget plantemaskine

Kristian Petersen har selv bygget en velfungerende plantemaskine. Maskinen har indtil videre plantet fem hektar skov.Læs mere...

I løbet af det seneste halve år er afregningsprisen på træ til tømmer og emballage steget med omkring 30 procent.
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76

Nåletræ i historisk stor stigning

Siden nytår er priserne på nåletræ steget omkring 30 procent. Stigningen er historisk stor og ikke set i nyere tid, oplyser skovfoged.Læs mere...

Milepæl nået: Nu kan skovejere købe selekterede askeplanter
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76

Milepæl nået: Nu kan skovejere købe selekterede askeplanter

Asketoptørre har taget livet af tusindvis af træer, og sygdommen hærger fortsat. Men efter mange års forskning er de første selekterede planter nu i handlen. Planterne stammer fra træer, som er forble...Læs mere...

I juli 2021 var 31 procent af plantagens træer vitale. Frøplantagen i Jægerspris blev etableret i december 2015.
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76

En tredjedel af asketræerne er vitale

I sommeren 2021 er der vitalitet i cirka en tredjedel af træerne i sjællandsk askefrøplantage. Plantagen blev etableret for seks år siden for at sikre individer, der er modstandsdygtige overfor asketo...Læs mere...

Niels Knuzen har sået kløver i sine juletræskulturer. Kløveren fungerer som dækafgrøde, og han har ikke sprøjtet for ukrudt i mange år.
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76

Juletræsdyrker bruger kløver i stedet for pesticider

Juletræsdyrker Niels Knuzen har sået kløver som dækafgrøde i sine 50 hektar konventionelle juletræer. Kløveren skærmer for ukrudtet, og han har ikke sprøjtet for ukrudt i syv år.Læs mere...

Juletræsdyrkernes brancheforening vil arbejde for, at regler for økologisk dyrkning bliver harmoniseret.
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76

Brancheforening: Økologiske regler bør harmoniseres

Juletræsdyrkernes brancheforening vil arbejde for, at regler for økologisk dyrkning bliver harmoniseret.Læs mere...

Niels Knuzen skiftede fra IT til juletræer tilbage i 2015. Han dyrker nu juletræer på lidt over 50 hektar og har aldrig fortrudt karriereskiftet.
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76

Fra IT til juletræer

Niels Knuzen skiftede karriere fra IT-konsulent til juletræsdyrker for syv år siden. Hele opsparingen og pensionen blev kastet ind i projektet. Nu er han på nippet til at sælge de første træer.Læs mere...

Hvis tilvæksten i de danske skove fordobles med vægt på brugbart træ og på, at træet bruges klogt, kan skovdrift være en væsentlig faktor til reduktion af CO2- udledningen. Det skriver erfarne forstfolk i en fælles kronik.
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76

Fagfolk: Klog skovdrift kan sikre store CO2-gevinster

Hvis tilvæksten i de danske skove fordobles med vægt på brugbart træ og på, at træet bruges klogt, kan skovdrift være en væsentlig faktor til reduktion af CO2-udledningen. Det skriver erfarne forstfol...Læs mere...

Tinghuslærken i Gribskov er omkring 40 meter høj og er stammoder til millioner af danske lærketræer
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76

Tinghuslærken er modertræ til millioner af danske lærketræer

Omkring 1930 blev Tinghuslærken i Gribskov udvalgt som den mødrene part i krydsninger med japansk lærk. Det ikoniske træ er således blevet modertræ til millioner af lærketræerLæs mere...

Nguyen Van Toan er ansvarlig for kooperativets planteskole. Her rådgiver han andre medlemmer
31.08.2021 - Skovdyrkeren nr. 76

Vietnamesisk skovforening løfter fattige bønders indtjening

I det vestlige Vietnams uvejsomme grønne bakker ligger skov-kooperativet Son Ham. Kooperativet er etableret med støtte fra DFE og er i dag stort set økonomisk bæredygtigt. Men det har været en lang o...Læs mere...