Artikler fra Skovdyrkerne Øerne nr. 78

De fleste af de tiltag der gøres for at skabe spændende jagtoplevelser vil ikke kun afspejle sig i en mulig højere jagtleje, men også i fx mere biodiversitet og smukke skovbilleder til glæde for skovens gæster.
30.11.2021 - Skovdyrkeren nr. 78 Øerne

Skovens samlede nytteværdi?

Skovenes værdiskabelse omfatter bl.a. følgende: Træprodukter, bær svampe, optag og lagring af CO2, påvirkning af ejendomsværdi, jagt, biodiversitet, rekreation, grundlag for turisme, rent drikkevand, ...Læs mere...

30.11.2021 - Skovdyrkeren nr. 78 Øerne

Bæredygtighedsbegrebet

Brundtland-rapporten ”Vores fælles fremtid” fra 1987 definerer for første gang begrebetLæs mere...

30.11.2021 - Skovdyrkeren nr. 78 Øerne

Tilvækst

Tilvækstkurver for bøg, eg, ær og rødgran.Læs mere...

30.11.2021 - Skovdyrkeren nr. 78 Øerne

Det frie hugststyrkeinterval

Der er grænser for, hvor mange træer man kan fjerne ved et enkelt tyndingsindgreb.Læs mere...

Tips og trick

Gummistøvlevejr

Det er hvad det danske efterår og vinteren byder på, når man færdes ude. Hvem kender ikke til de `spiste´ strømper. De, der efter kort tids traven rundt, sidder helt ude på tæerne og er med til, at gøre det til en kamp at få støvlerne af, hvis man ikke lige har en støvleknægt ved hånden. Men fortvivl ikke man kan gøre noget ved det. Træk sokkerne uden på bukserne, så varer det betydelig længere, inden de bliver `spist´, og ofte undgår man det stort set.

Glædelig jul og godt nytår

Det ønsker alle medarbejdere ved Skovdyrkerne Øerne vores mange trofaste medlemmer. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2022.

Kontoret holder lukket fra den 23. december 2021 til den 3. januar 2022.

  

Julegaveideer

Kig ind i vores Skovdyrkershop her, der er flere gode forslag. De tre bøger fås alle til en medlemspris på 100,- kr. + moms og forsendelse.

  

Artikler fra Skovdyrkerne nr. 78

Den samlede vedmasse i skovene er steget, samtidig med at hugsten er øget
30.11.2021 - Skovdyrkeren nr. 78

Stadig større CO2-lager i danske skove

Ny skovstatistik viser større vedmasse i de danske skove samtidig med, at hugsten er steget.Læs mere...

Skovdyrkerne har samlet set rejst skov på næsten 600 hektar i denne sæson. Arkivbillede: Jens Mathiasen
30.11.2021 - Skovdyrkeren nr. 78

Kort nyt fra Skovdyrkeren nr. 78

Små nyheder fra skovbruget i indland og udland.Læs mere...

Steen Andersen ejer Pederslyst Plantage sammen med sin bror. Skoven dyrkes forstligt, og aktiviteterne er blandt andet salg af råtræ og klippegrønt og udlejning af andet hus på ejendommen.
30.11.2021 - Skovdyrkeren nr. 78

Skovejere planter nåletræarter til fremtidens byggeri

Skovejerne Steen og Peter Andersen dyrker nål. De planter primært nåletræarter som lærk, grandis og douglas. Vurderingen lyder, at fremtidens bæredygtige byggerier kommer til at efterspørge lokalprodu...Læs mere...

Sådan ser den nye medlemsportal ud. Der er nu åbnet op for, at medlemmerne kan tage den nye portal i brug.
30.11.2021 - Skovdyrkeren nr. 78

Skovdyrkerne er klar med ny medlemsportal

Nu lancerer Skovdyrkerne en ny medlemsportal. Portalen samler dokumenter og vigtige oplysninger om medlemmernes ejendomme.Læs mere...

For nyligt blev der talt skov, klima og politik i Lars Tingleff’s skov syd for kolding. Eva Kjer Hansen og en række lokale venstre-politikere var på besøg.
30.11.2021 - Skovdyrkeren nr. 78

Tidligere minister: Vi kan finde penge til grønne driftsplaner

Eva Kjer Hansen (V) vil støtte, at skovejere kan få tilskud til grønne driftsplaner. Det gjorde hun klart ved et møde tidligere på efteråret.Læs mere...

Variation og diversitet i de dyrkede skove er vigtigt for at skabe gode betingelser for biodiversiteten – og den kan sikres ved en høj grad af frihed inden for veldokumenterede rammer, mener forsker.
30.11.2021 - Skovdyrkeren nr. 78

Forsker kritiserer store udpegninger af urørt skov

De store omlægninger til urørt skov i statsskovene er frås med vores ressourcer, mener skovbrugsforsker. Vi mister betydelig klimaeffekt. Samtidig er den gavnlige effekt på biodiversiteten meget tvivl...Læs mere...

Der var stor spørgelyst og vidensudveksling, da der for nyligt blev afviklet workshop om skovlandbrug. 60-70 interesserede deltog og hjalp til med plantningen.
30.11.2021 - Skovdyrkeren nr. 78

Landmand kombinerer træer og planteavl

For nyligt blev der afviklet workshop om skovlandbrug hos den sydvestjyske landmand Bjarne Larsen. Arrangementet trak mange besøgende. Forventningen er, at dyrkningsformen vil skabe bedre biodiversite...Læs mere...

Tegn på nedsat vitalitet hos bøg er blandt andet små og få blade, som ikke dækker lysnedfaldet. Træet fremstår tyndløvet og toptørt. 
30.11.2021 - Skovdyrkeren nr. 78

Eksperter: Skovejere skal føre tilsyn med risikotræer

Når skovgæster besøger skove, sker det på eget ansvar. Alligevel har skovejere pligt til at forebygge ulykker med risikotræer langs veje med offentlig adgang. Eksperter råder til at føre dokumentere...Læs mere...

Lær de vigtigste svampe i gruppe af vednedbrydende svampe, råder eksperterne. Når først de er konstateret, så dør træet. På billedet ses frugtlegement af en kæmpeporesvamp.
23.11.2021 - Skovdyrkeren nr. 78

Aggressive svampe vælter træer

Jo svagere vitalitet et træ har, desto hurtigere vil svampe nedbryde veddet i rødder, stammer og grene. Specielt en gruppe svampe er aggressive, og de er gode at kende.Læs mere...