Artikler fra Skovdyrkerne Øerne nr. 79

Vinter i skoven
01.02.2022 - Skovdyrkeren nr. 79 Øerne

Vinter i skoven

I de tre vintermåneder kan skoven virke bar, gennemsigtig og livløs.Læs mere...

Forhug, fældesnit, fældekam og bagtå – fagudtryk, der bruges i forbindelse med fældning af træer (Anne-Maj Raae 2016).
01.02.2022 - Skovdyrkeren nr. 79 Øerne

Når man selv skover

Vintertid er for mange også skovningstid. Særligt i løvtræet er det, når de står uden blade, langt nemmere at overskue, hvordan man fx skal gribe en tynding an. Læs mere...

01.02.2022 - Skovdyrkeren nr. 79 Øerne

Juletræs- og pyntegrønt sæsonen 2021

Den startede med en god efterspørgsel på nobilis. Branchen var igen i år ekstra udfordret med hensyn til at skaffe arbejdskraft, ikke så meget på grund af Coronapandemien, men mere på grund af den gen...Læs mere...

Tips og trick

Rødellen har et lyst, hvidligt snit, lige efter den er skåret over eller fældet. Kort efter skifter veddet farve til gullig-rødt. Deraf navnet. I takt med at træet tørrer blegner farven igen. En rigtig bornholmsk sild skal efter sigende være røget på rødel.

Artikler fra Skovdyrkerne nr. 79

Peter Kofod Kristensen fra Ørsted er ny formand for Skovrådet
01.03.2022 - Skovdyrkeren nr. 79

Skovrådet har fået ny formand

Peter Kofod Kristensen fra Ørsted er ny formand for Skovrådet, som blandt andet rådgiver miljøministeren om dansk skovbrugs bidrag til den grønne omstilling. Skovdyrkernes repræsentant er genudpegetLæs mere...

Handel med glansbladet hæg og rynket rose er blevet forbudt. Foto: Miljøstyrelsen
01.02.2022 - Skovdyrkeren nr. 79

Kort nyt fra Skovdyrkeren nr. 79

Små nyheder fra skovbruget i indland og udland.Læs mere...

Manon Lüttichau Blou overtog Havnø gods i 2012 efter sine forældre. Hun og manden Malthe Blou flyttede ind på godset i 2014.
01.02.2022 - Skovdyrkeren nr. 79

Gods dyrker skov på gammel fjordbund

Havnø Gods’ 75 hektar skov står på lav jord, som er tidligere fjordbund. De lave jorde stiller krav til dyrkningsmetode og til valg af træarter. Læs mere...

01.02.2022 - Skovdyrkeren nr. 79

Større ejendomme skal nu indberette sprøjtejournal

Ejendomme med over ti hektar dyrket areal skal indberette sprøjtejournal. Skovarealer tæller nu også med som dyrket areal.Læs mere...

Green Product har solgt flere juletræer end sidste år. Samtidig er de mange års prisfald stoppet. Foto: Samuel Schriver.
01.02.2022 - Skovdyrkeren nr. 79

Prisfald på juletræer er stoppet

Green Product-direktør glæder sig over, at den nedadgående prisudvikling for juletræer er stoppet. Samtidig lykkedes det at få solgt flere træer end i den forrige sæson.Læs mere...

Mammuttræ og skovrider H. Staun ved Valdemar Slot, 2012. Det er et imponerende træ. Men mammuttræ er ikke særligt velegnet som gavntræ. Veddet er for dårligt, og stor afsmalning er også en ulempe
01.02.2022 - Skovdyrkeren nr. 79

Mammuttræer er sande kæmper

Mammuttræer er store træer, som kan få en gigantisk omkreds. Arten stammer fra Amerika, men vi har store og flotte eksemplarer i Danmark Læs mere...

I eg er det mange steder praksis i 40-års-alderen eller tidligere, at udvælge et antal hovedtræer, som regel dobbelt så mange som det antal, der forventes at skulle stå til omdrift. Efter udvælgelsen, her markeret med en rød ring, hugges der udelukkende for hovedtræerne. De, der viser sig ikke at kunne leve op til forventningerne, pilles ud løbende.
01.02.2022 - Skovdyrkeren nr. 79

Tyndinger øger værdierne i løvskoven

Tynding i ensaldrende løvtræsbevoksninger er et vigtig skovbrugsfagligt indgreb. Korrekt og rettidig tynding vil løfte værdien af kævlerne betragteligt. Læs mere...

Nyt selskab bag Skovdyrkernes forsikringer
01.02.2022 - Skovdyrkeren nr. 79

Nyt selskab bag Skovdyrkernes forsikringer

Du kan forsikre din skov mod skovbrand og stormfald igennem Skovdyrkerne. Nu er der indgået forsikringsaftale, hvor vilkårene for skovejerne er uændrede eller bedre end tidligereLæs mere...

Skovdyrkernes medlemsareal er stort set uændret. Trods Corona kunne Skovdyrkerne fortsat gennemføre skovningsprojekter for ejerne.
01.02.2022 - Skovdyrkeren nr. 79

Skovdyrkerne leverer rekordoverskud

Der er overskud i alle fem lokale skovdyrkerforeninger. Regnskaberne er solide, og samlet er der 6,5 millioner kroner i plus hos Skovdyrkerne ved afslutningen af seneste regnskabsår.Læs mere...

Skovene i Bosnien er store og smukke, men skovejerne har brug for støtte til at organisere sig. DFE har arbejdet med den bosniske organisation fea (forestry and environmental action) og har hjulpet organisationen med at organisere bosniske skovejere.
01.02.2022 - Skovdyrkeren nr. 79

Farvel til en spændende tid

Fra årsskiftet har Danish Forestry Extension lukket ned for sine aktiviteter. Her fortæller formand Jørn Bertelsen, hvorfor bestyrelsen sammen med direktør Flemming Sehested har taget denne beslutni...Læs mere...

Medarbejdere fra DFE’s kontor i Hanoi er sammen med DFE’s direktør Karsten Raae ude at besigtige en planteskole, som DFE har støttet etableringen af. Planteskolen skal forsyne lokale kvalitetsplanter til deres skovdrift.
01.02.2022 - Skovdyrkeren nr. 79

Fra Baltikum til Asien og Afrika

Med nedlukningen af DFE, siger vi farvel til et program med aktiviteter i Nepal, Vietnam og Bosnien og mindre projekter i Uganda i Afrika. DFE begyndte i Baltikum efter murens fald. Her fortæller Kars...Læs mere...

Hanne Hübertz tegner begrebet ”nedbrydning” for en gruppe børnehavebørn i Kathmandu i Nepal
01.02.2022 - Skovdyrkeren nr. 79

Sammenhængen mellem pensum og en møgbeskidt flod i Nepal

I Nepal har DFE i mange år haft et velfungerende partnerskab med en lokal NGO omkring miljøundervisning. Her fortæller forstkandidat Hanne Hübertz, hvordan samarbejdet blev en succesLæs mere...