Artikler fra Skovdyrkerne Øerne nr. 80

Udslæbningstangen er et glimrende redskab til montering på en landbrugstraktor. Det kan løse de fleste udsæbningsopgaver. Mest effektiv er den, når der er tale om store dimensioner
15.03.2022 - Skovdyrkerne nr. 80 Øerne

Hvor kan skovejeren med særlig fordel lægge sin indsats?

Det er en udbredt opfattelse, at skovbrug er bedst egnet til stordrift.Læs mere...

I skoven kan rydning og klargøring til maskinplantning være en større omkostning, er der også tale om vanskeligt terræn og små arealer er håndplantning stadig løsningen.
15.03.2022 - Skovdyrkerne nr. 80 Øerne

Forventninger til plantesæson 2022

Plantesæsonen i foråret 2022 forventes i Skovdyrkerne Øernes regi at bliver meget hektisk.Læs mere...

Tips og trick

Blodbøgens blade er ´kun’ røde på oversiden. Prøv at gå ind under en blodbøg og kig op i kronen, så er bladene mørkegrønne. Der skal grønkorn til fotosyntesen.

Artikler fra Skovdyrkerne nr. 80

Landbrugsstyrelsen er fortsat langt bagefter med sagsbehandlingen af skovrejsningssager.
15.03.2022 - Skovdyrkerne nr. 80

8 Korte nyheder fra Skovdyrkeren nr. 80

Små nyheder fra skovbruget i indland og udland.Læs mere...

Bestyrelsen varetages af en demokratisk valgt bestyrelse på fem personer. På billedet ses fra venstre Ole Callesen, Preben Østergaard og Tage Søby Jensen.
15.03.2022 - Skovdyrkerne nr. 80

Fem vestjyder bestyrer skov for 269 ejere

Rind plantage er knap 150 år gammel, og plantagen er ejet af 269 anpartshavere. Den daglige drift klarer en demokratisk valgt bestyrelse. Læs mere...

Nye skrappere krav til flis fra det åbne land
15.03.2022 - Skovdyrkerne nr. 80

Nye skrappere krav til flis fra det åbne land

Det er nu et krav at genplante, hvis man fjerner læhegn eller mindre træbeplantninger i det åbne land. Kravet følger af ny lovgivning, som trådte i kraft fra årsskiftet. Bliver der ikke genplantet, må...Læs mere...

Danskerne er blevet mere tilfredse med adgang til skov og natur
15.03.2022 - Skovdyrkerne nr. 80

Danskerne er blevet mere tilfredse med adgang til skov og natur

Mange danskere bruger natur og skov til vandreture, rekreation med mere. Det er der rigelig mulighed for i det danske landskab, mener danskerneLæs mere...

Rødgranerne står på fed lerjord. Bevoksningen er omkring 40 år gammel og hugstmoden.
15.03.2022 - Skovdyrkerne nr. 80

Stormen væltede midtjyske rødgraner

Stormen Malik havde godt fat i rødgranerne i den midtjyske Boskov. En halv hektar væltede som følge af stormens hærgen i begyndelsen af februar.Læs mere...

Ved at indfange kulstof med Carbon Capture Storage-teknologien kan skovenes klimaeffekt mangedobles. Teknologien kan blandt andet benyttes på varmeværker
15.03.2022 - Skovdyrkerne nr. 80

Ny rapport: Skovenes klimaeffekt kan firedobles

Ved at anvende træ fra skovene bedre end i dag kan skovenes klimaeffekt firedobles. Det fastslår ny rapport fra Københavns Universitet.Læs mere...

Der tilbydes op til 30 kroner pr. kubikmeter i tillæg ved skovninger. Arkivfoto.
15.03.2022 - Skovdyrkerne nr. 80

Skovdyrkerne oplever stor tilslutning til certificering

Et stort antal skovejere vælger at få deres ejendom certificeret. Fra 2018 og frem til nu er antallet af certificerede skovdyrker-ejendomme fordoblet, oplyser skovfoged fra Skovdyrkerne.Læs mere...

Den nok mest kendte flådeeg er Lord Nelsons Eg. Den står i Gribskov.
15.03.2022 - Skovdyrkerne nr. 80

Danske egetræer skulle blive til krigsskibe

I begyndelsen af 1800-tallet blev der tilsået store arealer med eg. Træet skulle bruges til at bygge krigsskibe af. Men tiden løb fra træskibene – og mange af egene står den dag i dag. Lord Nelsons Eg...Læs mere...