Artikler fra Skovdyrkerne Øerne nr. 81

Det er tabet af levesteder, der er dagsommerfuglenes store udfordring. Der skal rigtig meget til, for at indsamling kan true en bestand for alvor, når bortses fra de meget lokale og små populationer, som vi desværre har for mange af i Danmark. Fra venstre ses Apollo, som kun er fundet ganske få gange i Danmark, men kan opleves i Sverige, i midten Mnemosyne, der sidst blev set den 5/6 1961 i Jægerspris Nordskov og endelig den store kålsommerfugl, som de fleste har set og kender.
26.04.2022 - Skovdyrkerne nr. 81 Øerne

Trængte arter - Rødlisten

Danmark har netop fået udpeget 10 nye Naturnationalparker, som et led i den nationale biodiversitetsstrategi. De skal bl.a. være med til at beskytte truede arter ved at skabe bedre levevilkår for dem ...Læs mere...

Skrottræer opstammet forrige vinter.
26.04.2022 - Skovdyrkerne nr. 81 Øerne

Aktiviteter i juletræskulturer

Den kolde periode nærmer sig sin afslutning, og der er en række opgaver som producenten skal være færdige med. Det er opgaver, som kan laves uden megen hensyntagen til vejrlig, og derfor bør de være ...Læs mere...

Tips og trick

Vi har tre slags anemoner i Danmark. Den hvide som kendes for at danne nærmest et helt tæppe i skovbunden i løvtræ- og særligt bøgebevoksninger, inden træerne springer ud og skygger anemonerne væk. Den gule der ofte findes under mere fugtige forhold på næringsrige jorder, og den blå anemone, som er den sjældneste af de tre. Den regnes for indikatorplante for en kalkrig undergrund. Det er ikke tit, man er så heldig at kunne fange alle tre arter i et billede.

Artikler fra Skovdyrkerne nr. 81

Dansk Skovforening ønsker at åbne op for, at forsikringsselskaber og pensionskasser kan investere direkte i skov.
26.04.2022 - Skovdyrkerne nr. 81

Brancheforening byder pensionsselskaber velkommen i skoven

Forsikrings- og pensionsselskaber skal have mulighed for at eje skov, mener Dansk Skovforening. Selskabernes investeringer kan styrke den danske skovdrift, lyder vurderingen. Læs mere...

Samspillet imellem produktion, biodiversitet og klima var i fokus ved Skovdyrkernes halvårsmøde i Slagelse.
26.04.2022 - Skovdyrkerne nr. 81

4 Korte nyheder fra Skovdyrkeren nr. 81

Små nyheder fra skovbruget i indland og udland.Læs mere...

Kim Bøhne (t.h.) har bygget sin virksomhed op igennem mange år. I dag er der omkring 1,5 millioner træer på rod. Til venstre ses Søren Lundgaard, skovfoged ved Skovdyrkerne Nord-Øst
26.04.2022 - Skovdyrkerne nr. 81

Fra skovarbejder til selvstændig juletræsproducent

Kim Bøhne er en af landets større juletræsproducenter. Han begyndte som skovarbejder og har i løbet af de sidste 40 år bygget sin forretning op. Produktionen er nu på 150.000 træer årligt fra flere e...Læs mere...

Træ & Møbelindustriens direktør Lærke Flader frygter, at manglen på råtræ kommer til at betyde faldende beskæftigelse og lukkede virksomheder i blandt andet savværksbranchen.
26.04.2022 - Skovdyrkerne nr. 81

Ukrainekrigen sætter træforsyning under gevaldigt pres

Over halvdelen af det forarbejdede egetræ, vi anvender i Danmark, importeres fra Ukraine. Andre træprodukter er også ramt af krigen. Der meldes om prisstigninger på 30-60 procent. Branchedirektør tale...Læs mere...

Her kommer ti nye nationalparker
26.04.2022 - Skovdyrkerne nr. 81

Her kommer ti nye nationalparker

De sidste ti naturnationalparker er placeret. De bliver geografisk bredt fordelt ud over hele landet Læs mere...

Med CO2-opsamling kan skovflis og anden biomasse få en nøglerolle i fremtidens grønne omstilling.
26.04.2022 - Skovdyrkerne nr. 81

Ny teknologi kan sende biomasse i den grønne superliga

Ny teknologi kan opsamle CO2 fra varmeværkernes skorstene. Det kan gøre biomasse til et nøgleprodukt i fremtidens klimaomstilling. Faktisk kan flis stå overfor et reelt paradigmeskifte, vurderer udvi...Læs mere...

Skovdyrkerne rejste sidste år fire hektar skov ved Randers. På bare en sæson er birketræerne over mandshøjde og generelt har alle de plantede træarter etableret sig godt. På billedet ses lodsejeren Elsemaria C. Andersen sammen med skovrider hos Skovdyrkerne Nord-Øst, Peder Gregersen.
26.04.2022 - Skovdyrkerne nr. 81

Østjysk skovrejsning fik dispensation fra forbud

Lodsejer Elsemaria C. Andersen fik med Skovdyrkernes hjælp tilladelse til at plante skov på et areal, hvor kommunen ikke ønskede skovrejsning. Træerne kom i jorden sidste forår. Væksten er kraftig, su...Læs mere...

Efter sommerferien begynder Miljøstyrelsen at registrere §25-natur i private skove. Naturområderne bliver udpeget med hjælp fra kunstig intelligens. Arkivfoto
26.04.2022 - Skovdyrkerne nr. 81

Miljøstyrelsen banker snart på hos private skovejere

Efter sommerferien begynder Miljøstyrelsen at registrere værdifuld natur i private skove, og nogle skovejere vil få besøg af styrelsens medarbejdere. Naturområderne bliver udpeget med hjælp fra kunst...Læs mere...