Artikler fra Skovdyrkerne Øerne nr. 66

Fugle har nemt ved at flytte sig. Skaber man en attraktiv biotop med gode redemuligheder og rigelige fødekilder fx i form af bær, frø eller insekter, vil man relativt hurtigt kunne se effekten. Mange fugle bygger rede direkte på jorden, som her lærke
01.03.2020 - Skovdyrkeren nr. 66 Øerne

Husk at udarbejde og anmelde din biotopplan – fristen er 1. maj

Alle med ejendomme over 100 hektar, der ønsker at udsætte mere end én fasan eller én agerhøne per hektar på deres ejendom, skal udarbejde, anmelde og gennemføre en biotopplan.Læs mere...

Plantning med maskine er tit ikke muligt i skoven. På agerjord, fx i forbindelse med skovrejsning, er det en effektiv og sikker måde at få de mange planter i jorden på.
01.03.2020 - Skovdyrkeren nr. 66 Øerne

Plantesæsonen står for døren

I slutningen af marts er det slet ikke usædvanligt at begynde at plante skovtræer og buske.Læs mere...

Artikler fra Skovdyrkerne nr. 66

Kaj Jepsen har i samarbejde med Anders Elmholdt, Skovdyrkerne Vest, rejst skov på 16 hektar landbrugsjord. Planterne kom i jorden sidste år, og nu er flere rødel over mandshøjde.
01.03.2020 - Skovdyrkeren nr. 66

Landmand skifter kartoflerne ud med træer

Kaj Jepsen har etableret skov på 16 hektar vestjysk landbrugsjord, og træerne trives. Efter landbrugskarrieren med andeproduktion og kartoffelavl vil han nu nyde sin nye skov. Læs mere...

I år er der usædvanligt gode muligheder for at opnå tilskud til skovrejsning, oplyser Anders Holt
01.03.2020 - Skovdyrkeren nr. 66

Ekstra millioner giver usædvanligt gode muligheder for tilskud

Ekstra 65 millioner tilskudskroner betyder usædvanligt gode muligheder for at opnå tilskud til at rejse skov. Men kom ud af busken nu, for ansøgningsarbejdet tager tid, råder Skovdyrkerne.Læs mere...

01.03.2020 - Skovdyrkeren nr. 66

Skovejer lægger 40 hektar skov urørt

Bo Glent-Thule har konverteret størstedelen af sine 58 hektar skov til urørt skov og får kompensation fra staten. Han glæder sig til at se naturen tage over og forventer kun marginalt værdifald på...Læs mere...

Som noget nyt kan popler på landbrugsjord med
01.03.2020 - Skovdyrkeren nr. 66

Energipopler må nu stå i 20 år

Nu må poppelbevoksninger, der modtager grundbetaling, stå i 20 år. De skal således ikke længere skæres ned i år 10. Det fremgår af den nyeste vejledning om grundbetaling 2020. Derved kan bevoksningern...Læs mere...

Juletræsskovfoged Johann Holm Jacobsen tror på en fremtid for juletræsproduktion i Danmark.
01.03.2020 - Skovdyrkeren nr. 66

Skovfogeden: Derfor tror jeg på fremtiden for juletræsproduktion

Juletræsskovfoged Johann Holm Jacobsen arbejder hos Skovdyrkerne. Han oplever, at de dårlige priser får producenter til at drosle ned eller afvikle. Men 2019-sæsonen blev skelsættende, og skovfogeden ...Læs mere...