Bliv medlem af Øerne nu - og få et gratis konsulentbesøg

Når du melder dig ind hos Skovdyrkerforeningen Øerne, bliver du medlem af en forening med en stærk forankring i dit lokalområde.

Vi har en egen bestyrelse, en egen økonomi og dygtige fagfolk, der er kendt med de lokale forhold.

Indmeldelsen bliver ofte begyndelsen til et varigt samarbejde, til glæde for ejer og skov.

Din fremtidige skovfoged står ikke alene, men kan altid trække på vores funktionsspecialister fx indenfor flis, råtræ, juletræer mv., der er opdateret  med den nyeste viden inden for dyrkning, tilskudsordninger, ny lovgivning mv.

 

Retningslinjerne for Skovdyrkernes behandling af dine persondata på: www.skovdyrkerne.dk/om-os/mere-om-skovdyrkerne/persondata


Udfyld derfor nedenstående skema og få dit første rådgivningsbesøg.

Eller udfyld indmeldelses blanketen nedenfor - klik på billedet for at hente den.

INDMELDELSESBLANKET til Skovdyrkerne Øerne

Elektronisk Indmeldelse - Undertegnede, der er bekendt med vedtægterne, indmelder sig hermed i Skovdyrkerforeningen Øerne

  1. Ønsker at modtage flg. post pr. mail, Faktura, afregning, kontoudtog med faktura. Gebyr på 25 kr.

  2. Momsregistreret?

  3. Kontonummer i pengeinsituttet

  4. Supplerende oplysninger/ydelser : (sæt kryds)

  5. Er ejendommen registreret mht. kvælstof-afgift
  6. Ønskes abonnement på ”SKOVEN” (2018: 464 kr/år + moms)
  7. Ønskes materiale vedr. stormfaldsforsikring tilsendt
  8. Ønskes materiale vedr. brandforsikring tilsendt