Entreprise

Skovdyrkerne kan løse alle de almindeligt forekommende opgaver i skoven og i det åbne land, når det har noget med træer at gøre. Vi kan skove træet, køre det ud, flise den dårlige del af det. Vi kan rense dine grøfter op, anlægge en ny sø og reparere dine skovveje. Vi planter naturligvis også gerne dit læhegn eller dine skovkulturer. Vi kvalitetssikrer entreprenørernes arbejde for dig og skaffer de rigtige maskiner til den rigtige pris. Vi tilrettelægger alt fra start til slut, sørger for logistik og tager om muligt hensyn til vind og vejr, så slid og eventuelle skader minimeres.

Skal vi løse opgaver for dig i skoven eller udenfor skovdiget - store som små - så kontakt vort kontor i Sorø på tlf. 57865460, eller på Fyn tlf. 62624747, og bliv henvist til den lokale skovfoged.

Skovdyrkerne - så har du fagfolkene på din side