Administration

Torben Erik Hansen

Regnskabschef

Mobil 61 29 28 44

Lisbeth Fahlén

Adm. medarbejder

Mobil 21 26 31 76

Susanne Eriksen

Adm. medarbejder

Mobil 21 26 25 06

Tina Højrup Kristensen

Adm. medarbejder

Mobil 21 26 24 32

Direktion

Lars Muldbak

Direktør

Mobil 24 34 48 70

Det Åbne Land & Medlemmer

Rasmus Larsen

Afdelingschef

Mobil 22 32 95 30

Jens Rasmussen

Skovfoged

Mobil 61 63 22 13

Mette Jørgensen

Skovfogedassistent

Mobil 40 20 61 34

Skovrejsning & Landskab

Rasmus Stengel Hansen

Urban skov & landskab

Mobil 40 19 06 20

Bjarke Sjøberg Thomsen

Skov- & Landskabskons.

Mobil 25 55 42 04

Flis, Råtræ & Entreprise

Forretningsudvikling

Rasmus Gregersen

Afdelingschef

Mobil 25 55 42 01

Juletræer & Pyntegrønt