Forretningsbetingelser for Skovdyrkerforeningen Øerne

I vedhæftede PDF fil, som kan printes, kan du læse om vilkårene, når vi handler med dig eller løser arbejdsopgaver for dig. De er vedtaget af bestyrelsen i foreningen og bliver løbende opdateret. De 'almindelige forretningsbetingelser' er gældende for samhandel med skov- og naturejere, hvor intet andet er aftalt.

Forretningsbetingelser 2021