Historien om Skovdyrkerne Øerne

Den første Skovdyrkerforening i Danmark blev stiftet i Vejle-området i 1904. Skovdyrkertanken er således mere end 100 år gammel. Henover årene blev det til flere og flere Skovdyrkerforeninger. Øst for Storebælt stiftedes Skovdyrkerforeningen Bornholm i 1935 som den 7. forening i landet fulgt af Skovdyrkerforeningen Nordlige Sjælland i 1940, den 9. forening.  

 

 

Siden kom Skovdyrkerforeningen Sydlige Sjælland og Møn og Skovdyrkerforeningen Lolland-Falster til, begge i 1942. På Fyn stiftedes Skovdyrkerforeningen Fyn i 1920 som landets 3. I 1944 var foreningen vokset så meget at man valgte at dele øen i nordfynsk og sydfynsk forening. Dette holdt frem til 2002, hvor Skovdyrkerne Fyn genskabtes. Lidt forsinket i forhold til landbrugets organisationers omlægning og fusioner begyndte man på foreningssammenlægninger Øst for Storebælt lige omkring årtusindskiftet. Først slog Sydlige Sjælland og Møn sig sammen med Lolland-Falster i 1998 for så i 2001 at fusionere med Skovdyrkerforeningen Bornholm.  

Skovdyrkerne Øst skabtes i 2005 efter fusion af de oprindelige 4 foreninger øst for Storebælt. I forbindelse med skovrideren for Skovdyrkerne Øst's ønske om at trække sig tilbage i 2016 tog bestyrelserne på begge sider af bæltet den logiske og strategiske beslutning at sammenlægge Øst og Fyn til det der i dag er Øerne.

Foreningens geografi er stor og medarbejderne engageret så det er bestyrelsens helt klare målsætning at den forsat skal vokse både hvad angår medlemstal, hektar og omsætning.