Kulturabonnement for juletræer og klippegrønt

 

Kultureftersyn gennem hele sæsonen

Kulturabonnementet for juletræer og klippegrønt-medlemmer er et tilbud om at få efterset dine kulturer for ukrudt og utøj - gennem hele sæsonen. Abonnementet sikrer bl.a. rettidig behandling af kulturerne - uanset om det er alger, skadedyr eller ukrudt som skal bekæmpes.

Rettidig omhu har afgørende indflydelse på det økonomiske resultat. Og med et kulturabonnement er der på forhånd planlagt kultureftersyn henover sæsonen. Du behøver ikke selv at tage initiativ til det. Med et kulturabonnement får du følgende:

  • Kulturen tilses indtil tre gange i løbet af sommeren
  • Kulturen vurderes mht. ukrudt, skadedyr og pleje
  • Der udarbejdes et skriftligt notat efter hvert tilsyn.

Tilsynet foretages fagligt og professionelt, men det er dog ingen forsikring mod problemer omkring de forhold, der undersøges for eller efter aftale behandles for.

Økonomi og tilmelding

Prisen på kulturabonnementet, beregnes ud fra størrelsen på ejendommens juletræs - og klippegrøntareal.

Tilmelding kan ske til din lokale skovfoged eller til kontorene hos Skovdyrkerforeningen Øerne