Skovdyrkerne Øerne er din samarbejdspartner

Skovdyrkerne er en af landets absolut største aktører inden for juletræer og pyntegrønt. Vi sælger bl.a. dine juletræer via vores eget eksportselskab Green Product A/S. I flere år har vi handlet over 300.000 træer og er derfor rustet til en stigende afsætning i fremtiden. Vi kombinerer kunderne med de rigtige juletræer. Vi har en professionel organisation, som kan sikre den bedste afsætning af dine træer, og hos os er du sikker på betalingen.

Rådgivning hele vejen fra plantning til høst

Som din samarbejdspartner kan vi være med i hele processen fra planlægning af anlæg, pleje og endelig salg og høst af dine juletræer. Professionel rådgivning og hjælp til alle dele af arbejdet med juletræerne er afgørende for at opnå et optimalt udbytte af investeringen. Vi benytter de nyeste produktionsmetoder, og har et vigtigt kontaktnet til de førende aktører i branchen. 

Vi har erfarne rådgivere, som er specialiseret i produktion af juletræer. Personlig rådgivning understøttes af Dyrkningsinfo, der nemt giver dig adgang til opdateret viden.  Vi arrangerer møder, markvandringer og andre særlige ekskursioner vedrørende produktion af juletræer. 

Rådgivning, sparring, inspiration

Optimering af produktionen af juletræer kræver grundig planlægning. Både før anlæg, men lige så vigtig er sparring undervejs i produktionen. Vi kan hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger gennem  hele produktionsperioden. Det tager ca. 9 år fra plantning til sidste høst, derfor skal der  løbende træffes de rigtige beslutninger. Samtidig ændrer metoder og udbuddet af materialer sig meget hurtigere end tidligere. 

Det er vigtigt at forebygge skader på juletræerne 9-12 år. Forudseenhed betaler sig. Hvis  man glemmer vigtige plejetiltag, eller ikke når opgaverne til tiden, kan det koste dyrt.  Skovdyrkerforeningen finder altid en løsning, der er tilpasset behovet på den enkelte  ejendom. Vi supplerer din egen viden og din egen indsats på alle vigtige områder. Du bestemmer selv hvilken kombination af ydelser, du ønsker.  

I forbindelse med høst af juletræerne er et godt samarbejde med din konsulent vigtig. Der kan være stor forskel på metode og pris på udførelse af høstarbejdet. Der er mange penge i en vurdering af, hvad du selv kan udføre, og hvad du skal have hjælp til. 

Entreprise

Skovdyrkerforeningen udfører alle typer opgaver både inden for juletræsproduktion, men også inden for det meste af det grønne område – skov, natur og park m.m.   Vi formulerer en beskrivelse af, hvorledes den enkelte opgave skal løses, og vi foretager instruktion af de folk, som vi sætter på opgaverne.