Brug af træ til opvarmning har reduceret udledning af CO2

11.12.2020

En ny rapport fra Københavns Universitet viser, at brug af træ på varmeværkerne er mere klimavenligt end brug af fossile brændstoffer

Brug af skov-flis til opvarmning har reduceret udledning af CO2

Rapport fra Københavns Universitet slår fast, at Danske varmeværkers omstilling til træbiomasse har været gavnligt for klimaet. Forskerne fra Københavns Universitet har undersøgt hvad omstillingen til træbiomasse har betydet for 10 varmeværkers udledning af Co2. Forskerne har regnet på hvor lang tid der går, før omstillingen har haft en positiv effekt på klimaet, den såkaldte kulstof-betalingstid. I gennemsnit går der 6 år, hvilket er kort tid set i forhold til varmeværkerne tekniske levetid. Gennemsnittet dækker over store udsving, hvilket skyldes, at det har stor indflydelse på kulstof-betalingstiden, hvor træbiomassen hentes fra. Den korteste kulstof-betalingstid opnås ikke overraskende med lokalt produceret skov-flis, hvor gavntræet anvendes til byggematerialer. I de bedste tilfælde giver lokal produceret skov-flis en kulstof-betalingstid på 1 år og en besparelse i co2 udledning på 60% over en 30 årig periode. Se hele artiklen fra Københavns Universitet herOpens external link in new window.