Generalforsamlingen 20. oktober 2014

21.10.2014

Årets generalforsamling blev indledt med et besøg på Palle Nielsens ny opstillede savværk i Osted. De fremmødte medlemmer var til det tætteste man kommer på en premiere.

Saven var stadig under indkøring og havde kun skåret i en lille uges tid. Værket skærer alle træsorter, og der laves hovedsageligt specialeffekter ofte til renovering af historiske bygninger og anlæg.

På den efterfølgende generalforsamling godkendtes beretning, regnskab og kontingenter, budgettet blev gennemgået.

To medlemmer forlod bestyrelsen. Formanden gennem 10 år Karin Plass Scheel og Torben Svendsen fra Bornholm. Nyvalgt til bestyrelsen blev Ole Holst Henriksen, tidligere suppleant og Sven Rosenmeyer Paulsen, Skamstrup. Som ny suppleant valgtes Flemming Johansen, Vordingborg.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Jes Lützhøft som formand og Lars Holst Frederiksen som næstformand. Gorm Lunn repræsenterer foreningen i Skovdyrkernes Hovedbestyrelse og i Green Products bestyrelse.

Venlig hilsen

Karsten Raae Skovrider