Udsætter du fasaner?

10.01.2022

Hvis du ønsker at udsætte mere end 100 fasaner i alt, eller mere end 1 fasan per ha, på din ejendom skal der udarbejdes en biotopplan.

En biotopplan er en registrering af tiltag på ejendommen til gavn for både jagtbare og ikke jagtbare arter.

Det kan være vildtstriber, barjordsstriber, randzoner, insektvolde, tætslåede vegetationsstriber og meget mere.

Hvert tiltag udgør et antal point. Hvor mange point, der skal til for at udsætte fugle afhænger af om man laver en 3 årig eller en 1 årig biotopplan

For en 3 årig biotopplan skal man have over 85 point, for at kunne udsætte 7 fugle pr ha.

For en 1 årig biotopplan er kravet over 100 point.

Dertil kan man udarbejde en overbygning til biotopplanen på 5 år, dette kan frigive yderligere 50 point, der igen kan give 8-12 fugle pr ha.

Overvejer du at udsætte fugle i 2022, skal biotopplanen sendes til miljøstyrelsen seneste 1. maj 2022. 

Du bør derfor allerede nu begynde arbejdet på at får udarbejdet en biotopplan.

Skovdyrkerne udarbejder biotopplaner på flere ejendomme, og vores koncept er baseret på en elektronisk registrering af tiltagene.

Dette giver et hurtigt overblik over pointscoren.

Har du interesseret i en ny biotopplan eller skal den gældende opdateres, kan du kontakte din skovfoged for råd og vejledning.

Du kan også rette henvendelsen til vores kontor i Vissenbjerg tlf. 62 62 47 47 eller mail oer@remove-this.skovdyrkerne.dk

Fra Vejledning om udarbejdelse af biotopplaner og udsætning af fasaner og agerhøns